Værker

Indberetning af rådighed

For at Energistyrelsen kan udbetale det fulde grundbeløb, skal værkerne være driftsklare. Rådighed er et udtryk, der bruges overfor decentrale kraftvarmeværker, der sælger sin strøm på markedsvilkår og modtager pristillæg (grundbeløb) efter § 58 i elloven. 

Det er ejeren af det enkelte værk (elproducenten), der er ansvarlig for at indrapportere manglende driftsklarhed (rådighed) til den systemansvarlige virksomhed og den systemansvarlige virksomhed skal påse, at værkerne er driftsklare og til rådighed for driften.

Skift af ejer

Når et værk skifter ejer eller lejer, skal Energistyrelsen informeres herom. Du skal udfylde og indsende nedenstående blanket ved ejerskifte:

Hent blanketten Anmeldelse om skift af ejer