Forbrug af drivhusgasreducerende brændstoffer i DK

Biobrændstoffer leveret til landtransport i Danmark anvendes blandt andet til iblanding i fossile brændstoffer, såsom iblanding af bioethanol i benzin og biodiesel i diesel. Biobrændstofferne fremstilles på forskellige råvarer med geografisk oprindelse i Danmark, Europa og resten af verden

Biodiesel udgør størstedelen af biobrændstofferne

Brændstofleverandørerne indberetter hvert år typen af råprodukter og oprindelse, der har været anvendt til produktion af biobrændstoffer til Energistyrelsen i forbindelse med CO2e-fortrængningskravet og iblandingskravet. I 2020 udgjorde biobrændstoffer 6 % af brændstoffer leveret til landtransport. 

Læs mere om CO2-fortrængningskravet m.v. 

2021

Notatet herunder viser udviklingen i anvendelsen af VE-brændstoffer i forbindelse med branchens indrapportering til Energistyrelsen.

Notat om afrapportering af VE-brændstofsammensætning

 

2020

I 2020 blev der leveret biobrændstoffer til transport svarende til knap 11 PJ og fordelingen mellem typer af biobrændstoffer ses i figur 1. Biodiesel var den mest anvendte type biobrændstof efterfulgt af en stor del bioethanol. Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) og biogas udgjorde mindre andele af det samlede biobrændstofforbrug i Danmark i 2020. 


Figur 1. Fordelingen af biobrændstoffer anvendt i Danmark. 

Raps er det mest anvendte råprodukt

Biobrændstofferne er hovedsageligt baseret på raps, som primært anvendes til biodiesel, og i 2020 var 53 % af de anvendte biobrændstoffer baseret på raps. En stor del af biobrændstoffer er baseret på affald og restprodukter samt majs. 

Palmeolie og Palm Fatty Acid Distellate (PFAD) udgjorde samlet mindre end 3 promille af råprodukter i 2020. Fra 2021 er det ikke tilladt at anvende biobrændstoffer baseret på palmeolie og PFAD i Danmark til opfyldelse af biobrændstoflovgivningens krav, og fra 2022 er det heller ikke tilladt at anvende biobrændstoffer baseret på sojabønner til samme.


Figur 2. Råprodukter for biobrændstoffer.  

Råprodukterne stammer hovedsageligt fra Europa

Størstedelen af råprodukterne til biobrændstoffer leveret til transport i Danmark stammer fra Europa, mens 23 % af biobrændstofferne har oprindelse i Danmark. I 2020 kom 11 % af råprodukter fra Ukraine og Rusland. 


Figur 3. Råprodukter til biobrændstoffers oprindelse.

Mere om Transport