Etableringsstøtte til kollektive eldrevne varmepumper og solvarmeanlæg

Etableringsstøtte til kollektive eldrevne varmepumper og solvarmeanlæg

Etableringsstøtten er en ordning, som giver fjernvarmevirksomheder mulighed for at få tilskud til at etablere en varmepumpe eller et solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion. Formålet med etableringsstøtten er at fortrænge fossile brændsler fra fjernvarmevirksomhedernes varmeproduktion.

I 2023 afholdes der én ansøgningsrunde til tilskudsordningen, hvor der i alt kan søges om tilsagn for ca. 24 mio. kr. Ansøgningsperioden er fra 1. juni til 30. september. Man kan læse nærmere under ”Ansøgningsrunde i 2023”.

Etableringsstøtten blev aftalt med energiaftalen i 2018 som en del af grundbeløbsindsatsen.  Ordningen blev udmøntet første gang i 2021, hvor der blev afholdt to runder, hvor der kunne søges om støtte til eldrevne varmepumper. Se yderligere under ”Ansøgningsrunder i 2021”. 

I 2022 blev aftaleparterne bag energiaftalen enige om at udmønte ordningens opsparing, og samtidig justere ordningen, bl.a. således at der kunne søges til solvarmeanlæg. Der blev derfor afholdt en ansøgningsrunde i 2022, som man kan læse nærmere om under ”Ansøgningsrunde i 2022”.

I forbindelse med aftale om vinterhjælp i 2022 blev det aftalt, at der i 2023 skulle afholdes en ansøgningsrunde, og samtidig blev der tilført ca. 24 mio. kr. til ordningen.

Ansøgningsrunde i 2023

Der er afgivet tilsagn om støtte til 2 projekter i 2023. 

Ansøger Projekttype Varmekilde Størrelse
Nordjyllandsværket A/S Varmepumpe Spildevand 20 MW
Stoholm Fjernvarmeværk Varmepumpe Luft 5 MW

Retsgrundlag


Bekendtgørelse om tilskud til etablering af eldrevne varmepumper og solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion 

 

Ansøgningsrunde i 2022

Der blev i alt givet tilsagn om støtte til 10 projekter i 2022: 

Ansøger Projekttype Varmekilde Størrelse
Tommerup St. Varmeforsyning Varmepumpe Luft 2,2 MW
Energi-Ikast Varmepumpe Luft 1,2 MW
Videbæk Varme Varmepumpe Luft 4,8 MW
Støvring Kraftvarmeværk Varmepumpe Luft 3,0 MW
Hedensted Fjernvarme Varmepumpe Luft/overskudsvarme 4,0 MW
Hedensted Fjernvarme Varmepumpe Spildevand 4,0 MW
Gram Fjernvarme Varmepumpe Luft 3,0 MW
Rye Kraftvarmeværk  Varmepumpe Luft 1,8 MW
Gudenådalens Energiselskab Varmepumpe Luft 1,0 MW
Gudenådalens Energiselskab Solvarmeanlæg Sol 8.000 m2

Retsgrundlag for ansøgningsrunden i 2022

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af eldrevne varmepumper og solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion 

 

Ansøgningsrunder i 2021

Der blev i alt givet tilsagn om støtte til 20 projekter i 2021: 

Ansøger Projekttype Varmekilde Størrelse
Jyderup Varmeværk Varmepumpe Luft 5 MW
Ringkøbing Fjernvarmeværk Varmepumpe Luft 16 MW
Jerslev Kraftvarmeværk Varmepumpe Luft 1,6 MW
Rostrup kraftvarmeværk Varmepumpe Luft 0,44 MW
Mejlby varmeværk Varmepumpe Luft 1 MW
Bælum fjernvarmeværk Varmepumpe Luft 1,5 MW
Energi Viborg Kraftvarme Varmepumpe Grundvand 5,06 MW
Flauenskjold varmeværk Varmepumpe Luft 1,3 MW
Nordjyllandsværket Varmepumpe Spildevand 6 MW
Silkeborg Fjernvarme Varmepumpe Luft 22 MW
Taars Fjernvarme Varmepumpe Luft 2 MW
Frederiks varmeværk Varmepumpe Luft 3 MW
Værum-Ørum Kraftvarmeværk Varmepumpe Luft 2 MW
Middelfart Fjernvarme Varmepumpe Overskudsvarme 3,0 MW
RenoNord Varmepumpe Røggas 6,7 MW
Voersø Kraftvarmeværk Varmepumpe Luft 1 MW
Jægerspris Kraftvarme Varmepumpe Luft 6 MW
Nykøbing Sj. Varmeværk Varmepumpe Luft 6 MW
Vildbjerg Varme Varmepumpe Luft 6 MW
Bramming Fjernvarme Varmepumpe Luft 9 MW

 

Retsgrundlag for ansøgningsrunderne i 2021

Bekendtgørelse om tilskud til investering til etablering af eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme 

 

Kontakt

Varmegruppen
Mere om Varme