Vejledende udtalelser og beskrivelser på varmeområdet

Vejledende udtalelser og beskrivelser på varmeområdet

Energistyrelsens vejledende udtalelser og beskrivelser på varmeområdet

Vejledende udtalelser

Det er ikke almindelig praksis, at Energistyrelsen udtaler sig om konkrete og/eller verserende sager, men hvis principielle spørgsmål bliver rejst, kan styrelsen alligevel vælge at udtale sig vejledende.

Energistyrelsen gør desuden opmærksom på, at de vejledende udtalelser ikke bliver opdateret løbende. Dermed kan der forekomme forældede henvisninger i udtalelserne. Dette bør der tages højde for, ved anvendelse af udtalelserne. 

Se vejledende udtalelse om kommunal garantistillelse

Energistyrelsen har udarbejdet en vejledende udtalelse gældende ret omkring kommunernes hjemmel til at opkræve garantiprovisioner efter lov om varmeforsyning. 

Formålet med denne vejledende udtalelse er at uddybe og præcisere Energistyrelsens fortolkning af gældende ret omkring kommunal garantistillelse for lån foretaget af kollektive varmeforsyningsvirksomheder. 
Den vejledende udtalelse har ikke til formål at vejlede omkring selve udregningen af garantiprovisionerne.

Vejledende udtalelse om termonet

Energistyrelsen fremkom i juni 2022 med en vejledende udtalelse om, hvorvidt termonet er omfattet af varmeforsyningsloven. Energistyrelsen vurderede, at termonet, som kræver en jordvarmepumpe i hver tilsluttet bygning, ikke er omfattet af varmeforsyningsloven, som reglerne er nu, hvormed kommuner og kommunalt ejede varmeforsyningsvirksomheder ikke kan varetage virksomhed, der driver termonet. 

Se vejledende udtalelse om termonet (2022)

Energistyrelsens vejledende udtalelse fra 2022 forholdte sig ikke til kommuners mulighed for at stille garanti. Der har været øget opmærksomhed på kommunernes mulighed for at stille garanti for lån, og derfor udsender Energistyrelsen en supplerende vejledende udtalelse, for at tydeligt at vejlede om Energistyrelsen vurdering.

Med den supplerende vejledende udtalelse vurderer Energistyrelsen, at termonet ikke er kollektiv varmeforsyning i henhold til varmeforsyningslovens § 2. Det vurderes som følge heraf, at kommuner og kommunalt ejede varmeforsyningsvirksomheder ikke kan varetage virksomhed, der driver et termonet, ligesom kommunen ikke kan stille garanti for lån hertil.

Se supplerende vejledende udtalelse om termonet (2024)

Vejledende beskrivelser 

Det er ikke almindelig praksis, at Energistyrelsen udarbejder beskrivelser i tillæg til lovgivningen, men hvis branchen ytrer tvivl om anvendelse af reglerne på et område mere generelt, kan styrelsen alligevel vælge at lave en vejledende beskrivelse. 

Se vejledende beskrivelse vedr. fjernvarmevirksomheders dækning af omkostninger ved etablering af nye fjernvarmeområder eller udvidelse af eksisterende fjernvarmeområder og forbrugernes tilslutningsbidrag

NEKST-arbejdsgruppen ”Farvel til gas i danske hjem” har erfaret, at fjernvarmeselskaberne er i tvivl om, hvilke muligheder de har, for at fordele omkostninger ved etablering af nye fjernvarmeområder eller udvidelse af eksisterende fjernvarmeområder. NEKST-arbejdsgruppen har derfor bedt Energistyrelsen lave en vejledende beskrivelse til fjernvarmeselskaberne med henblik på at skabe klarhed på området.

På den baggrund har Energistyrelsen udarbejdet en overordnet beskrivelse af mulighederne for at dække omkostninger ved etablering af nye fjernvarmeområder, herunder udvidelser af eksisterende fjernvarmeområder. Beskrivelsen er udarbejdet på baggrund af reglerne i varmeforsyningsloven og praksis på området, som er udviklet ved Forsyningstilsynet. 

Beskrivelsen er alene af vejledende karakter og dermed ikke juridisk bindende. 

Varmegruppen
Mere om Varme