11 projekter får tilsagn om tilskud til at øge viden om energifællesskaber og informere om vedvarende energiløsninger

12. januar 2023

Den 14. oktober 2022 udløb fristen for at søge om tilskud fra puljen til lokale energifællesskaber m.v.. 17 projekter har søgt om i alt 8,8 mio. kroner.

Puljen til lokale energifællesskaber m.v. har til formål at støtte informationsprojekter, der kan udbrede information, der kan bidrage til udviklingen af vedvarende energiløsninger. Den har også til formål at støtte større projekter, der kan udvikle fælles løsninger til etablering, organisering, drift og finansiering af energifællesskaber lokalt, og som kan øge viden om energifællesskaberne.

Til disse formål var der afsat i alt 4 mio. kr. i puljen for finansåret 2022. Der er med den ansøgte støtte på 8,8 mio. kr. dermed ansøgt om ca. to gange puljens størrelse.

Vil evaluere på puljen til foråret

Der var afsat 1 mio. kr. til delpuljen for informationsprojekter, og der blev modtaget i alt fem ansøgninger til delpuljen. Disse projekter har fået tilsagn for i alt 584.000 kr. De resterende 416.000 kr. blev overført til delpuljen til større projekter.

Delpuljen til større projekter modtog i alt 12 ansøgninger, hvoraf seks ansøgninger var fyldestgørende. De blev indbyrdes rangeret i forhold til kriterierne og den objektive pointmodel fastsat for større projekter, hvorefter tilsagn for i alt 3.416.000 kr. er meddelt i den rækkefølge, pointgivningen havde fastlagt.

Fem ansøgninger til delpuljen til større projekter blev afvist som ufyldestgørende, da obligatoriske krav til ansøgningen ikke var opfyldt af ansøgerne.

Én ansøgning til delpuljen til større projekter har fået afslag, da projektorganisationen bag ansøgningen ikke opfyldte betingelserne for at søge delpuljen.

Energistyrelsen vil i foråret 2023 evaluere på puljen til lokale energifællesskaber m.v.. Puljen forventes herefter at åbne igen i andet halvår af 2023, hvis bevillingen til puljen videreføres på finansloven for 2023.

Læs mere om puljen og se, hvilke projekter der modtog tilsagn fra puljen i 2022 her

Kontaktpersoner

Laura Andersen
Pressemedarbejder (+45) 3395 0906
Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig