Tilskud fra pulje til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstillingen

Tilskud fra pulje til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstillingen

Tilskud fra puljen til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling kan søges af projektorganisationen. Der kan søges tilskud til at gennemføre et informationsprojekt eller et større projekt med et energifællesskab.

Om Puljen

Puljens formål er dels at støtte informationsprojekter, der kan udbrede information, der kan bidrage til udviklingen af vedvarende energiløsninger, dels at støtte større projekter, der kan udvikle fælles løsninger til etablering, organisering, drift og finansiering af energifællesskaber lokalt, og som kan øge viden om energifællesskaberne.

Med afsæt i forhandlingerne om finansloven for 2022 indgik regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne den 6. december 2021 aftale om udmøntning af en pulje til støtte af lokale energifællesskaber.

Med baggrund i aftalen er der afsat 4 mio. kr. årligt fra 2022 til 2025 til tilskud til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling. For informationsprojekter gælder, at puljen udmøntes efter først til mølle princippet. For større projekter gælder, at Energistyrelsen foretager en konkret, individuel vurdering af alle fyldestgørende ansøgninger for så vidt angår den kvalitative opfyldelse af kravene til projektets formål fastsat i bekendtgørelsens § 2, hvorefter projekterne rangeres i forhold til kriterierne og den objektive pointmodel fastsat i bekendtgørelsens § 12. De fyldestgørende projekter, der opnår de højeste point, meddeles derefter tilsagn indtil puljen er udmøntet.

Projektorganisationer, som søger tilskud til informationsprojekter omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, kan søge støtte for mellem 10.000 kr. og 200.000 kr. Projektorganisationer, som søger tilskud til større projekter jf. § 2, stk. 1, nr. 2, kan søge om støtte for mellem 20.000 kr. og 1,5 mio. kr.

I 2022 er der afsat 1 mio. kr. til informationsprojekter og 3 mio. kr. til større projekter.

Læs mere om puljens indhold, tildelingskriterierne samt de administrative forhold ved ansøgning om tilskud i Indkaldelse af ansøgninger under 'Ansøgningsmateriale'.

Indsend din ansøgning

Ansøgningsfristen er den 14. oktober 2022 kl. 23:55.

Projekter, som opnår tilsagn, får besked senest i december 2022. Øvrige ansøgere får besked primo 2023.

Bekendtgørelse om tilskud til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling

Præsentation til webinar om pulje til energifællesskaber

Ansøgningsmateriale

Indkaldelse af ansøgninger

Vejledning til retsgrundlag: For puljen til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstillingen (Version 23.09.22)

Bilag 1 – De minimis-erklæring

Bilag 2 – Fuldmagt