12 projekter vil effektivisere energisektoren gennem digitalisering og sektorkobling

13. september 2022
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Den 9. september 2022 lå fristen for at søge om støtte til innovative grønne løsninger via ELFORSK. 12 projekter har søgt om i alt 60,57 mio. kroner.

ELFORSK har til formål at fremme forskning og udvikling af løsninger for at øge effektiv energianvendelse og fleksibelt el- og energiforbrug. Puljen har særligt fokus på innovative løsninger, der fremmer effektiv energianvendelse og fleksibilitetsløsninger via databehandling, digitalisering og sektorkobling på tværs af eksempelvis el, fjernvarme og transport.

Til dette formål er der afsat i alt 24,25 mio. kr. i puljen. Der er med den ansøgte støtte på 60,57 mio. kr. således søgt om ca. 2,5 gange puljens størrelse.

I den kommende tid vil de 12 ansøgninger blive evalueret. Der vil i november være en partshøringsperiode, hvorefter endelig afgørelse om støtte bliver truffet i december 2022.

ELFORSK-puljen administreres i samarbejde mellem Energistyrelsen og Green Power Denmark og har til formål at fremme forskning og udvikling af løsninger for at øge effektiv energianvendelse og fleksibelt el- og energiforbrug.

Læs mere om puljen her.

Se også elforsk.dk for yderligere information om puljen og projektgalleri.

Kontakt

Fuldmægtig, Henrik Holm Friis, htaf@ens.dk, +45 33 92 77 99

Kontorchef, Energistyrelsen, Claus Meineche, clme@ens.dk, +45 33 92 77 93

Kontaktpersoner

Laura Andersen
Pressemedarbejder (+45) 3395 0906
Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede dokumenter

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig