Bedre bredbåndsdækning i landets yderområder

6. februar 2019
Billede: Energistyrelsen
Billede: Energistyrelsen

I dag udkommer Energistyrelsens årlige kortlægning af fastnetbredbånd på Tjekditnet.dk, som gør status over danskernes aktuelle adgang til fastnetbredbånd.

Flere danskere har adgang til høje hastigheder

I perioden 2017 til 2018 er der sket en stigning i dækningen med adgang til 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload på 2 procentpoint, til 91 pct. I samme periode er der sket en stigning i dækningen med de helt høje hastigheder på henholdsvis 500 Mbit/s og 1 Gbit/s download. I 2017 havde 61 pct. af boliger og virksomheder i Danmark adgang til 500 Mbit/s download. I 2018 er dette steget til 74 pct. I samme periode er dækningen for boliger og virksomheder med adgang til 1 Gbit/s download ligeledes steget med 13 procentpoint fra 60 pct. i 2017 til 73 pct. i 2018. Denne stigning kan tilskrives såvel udrulning som opgradering af eksisterende infrastruktur samt forbedret datakvalitet.

Bedre dækning i yderkommunerne

Fra 2017 til 2018 er den største stigning i bredbåndsdækningen sket i landets yderkommuner. I yderkommunerne har der været en stigning på 4 procentpoint for boliger og virksomheder med adgang til 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload, mens stigningen i samme periode i landets landkommuner, mellemkommuner og bykommuner har været henholdsvis 2, 3 og 2 procentpoint.

Figur 1: A. Gennemsnitlig udvikling i dækningen for boliger og virksomheder med adgang til minimum 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload fra 2015 til 2018, i de fire kommunetyper; Bykommuner, landkommuner, mellemkommuner og yderkommuner. De mørkeste farver viser dækningsprocenter for 2015, mens de lyseste farver viser dækningsprocenter for 2018. B. Den geografiske opdeling af landet i bykommuner, mellemkommuner, landkommuner og yderkommuner (Kristensen, I. T., Kjeldsen, C. & Dalgaard, T.; Danmarks Jordbrugsforskning, 2006: Landdistriktskommuner – indikatorer for landdistrikt).

Ser man på udviklingen over en fireårig periode er billedet det samme. Fra 2015 til 2018 er dækningen af boliger og virksomheder i yderkommunerne med steget med 18 procentpoint til 81 pct. I samme periode er dækningen i landets landkommuner, mellemkommuner og bykommuner steget med henholdsvis 10, 7 og 6 procentpoint.

Stigningen kan primært tilskrives udrulning af ny infrastruktur og opgradering af eksisterende infrastruktur. Derudover udvikles kortlægningsmetoden løbende, hvilket også kan tilskrives en del af stigningen. Desuden er der løbende sket en forbedring af datakvaliteten.

Et godt eksempel på, hvor der er sket en markant forbedring af bredbåndsdækningen i en yderkommune, er Læsø, hvor dækningen for boliger og virksomheder med adgang til 100/30 Mbit/s er steget med 64 procentpoint fra 36 pct. i 2017 til 100 pct. i 2018.

Udviklingen i bredbåndsdækningen betyder, at forskellen i dækningen med 100/30 Mbit/s mellem yderkommuner og landsgennemsnit er faldet fra 19 til 10 procentpoint i årene 2015-2018. De største udfordringer med bredbåndsdækningen er dog fortsat i landets yderområder.

Tjekditnet.dk

Hjemmesiden www.tjekditnet.dk opdateres løbende med ny information om bredbåndsdækningen i Danmark. På hjemmesiden kan man helt ned på adresseniveau finde ud af, hvilken hastighed der kan fås og hvilken teleudbyder, der kan levere bredbåndsforbindelsen.

På hjemmesiden kan man også måle sin bredbåndshastighed – både på fastnet og mobil.

Bredbåndskortlægningen 2018

  • 91 pct. af alle boliger og virksomheder har adgang til mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload, hvilket er to procentpoint højere end i 2017.
  • Flere danskere har adgang til meget høje hastigheder. 74 pct. af alle boliger og virksomheder har adgang til mindst 500 Mbit/s download, hvilket er en stigning på 13 procentpoint sammenlignet med 2017, hvor 61 pct. havde adgang til denne hastighed.
  • Bedre bredbåndsdækning i yderområderne. Siden 2015 er dækningen af boliger og virksomheder med adgang til 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload steget fra 63 pct. i 2015 til 81 pct. i 2018, hvilket er en stigning på 18 procentpoint.
  • Udrulning af fiber i Læsø Kommune. 100 pct. af alle boliger og virksomheder har nu adgang til mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload, hvilket er en stigning på 64 procentpoint i forhold til 2017.
  • På regionalt plan er den største udvikling fra 2017 til 2018 sket i Region Sjælland. Her er dækningen med adgang til 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload steget med 5 procentpoint til 84 pct. Region Nordjylland, - Midtjylland, - Syddanmark og - Hovedstaden er i samme periode steget med henholdsvis 4, 1, 1 og 2 procentpoint. Region Sjælland er samtidig den region med den laveste dækningsprocent.
  • 60 pct. af alle sommerhuse har adgang til mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload, hvilket er 8 procentpoint højere end i 2017.
  • Flere af bredbåndskortlægningens resultater kan findes på Energistyrelsens hjemmeside. Flere nøgletal og historiske tal kan findes på www.tjekditnet.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede nyheder

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig