Dansk udstyr skal bidrage til varme og rent vand i Ukraine

20. januar 2023
Foto: Beredskabsstyrelsen
Foto: Beredskabsstyrelsen

Russiske angreb har lagt store dele af Ukraines energiforsyning i ruiner. Den ukrainske region Mykolaiv har bedt Danmark om hjælp til at genopbygge forsyningssystemerne og dermed bidrage til at sikre rent vand og beskyttelse fra vinterkulden til sine borgere. Nu er godt 11 ton dansk vand- og varmeudstyr ankommet til Ukraine.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressemeddelelse:

Russiske angreb på Ukraines kritiske civile infrastruktur betyder, at mange ukrainere nu mangler både elektricitet, varme og rent vand. Derfor har en række aktører i den danske energibranche og vandsektor doneret udstyr, der giver en livsnødvendig håndsrækning til ukrainske borgere. 

”Vi skal stå sammen med den ukrainske civilbefolkning, som er blevet mål for Putins brutale angreb. Derfor er jeg taknemmelig for, at danske virksomheder og forsyningsselskaber i løbet af kort tid har doneret udstyr, som reelt set kan bidrage til at redde liv i Ukraine,” siger klima-, energi- og forsyningsminister, Lars Aagaard.

”Det er helt uacceptabelt, at Rusland går så målrettet efter at ramme civil infrastruktur i Ukraine. Det går hårdt ud over befolkningen. Med vores støtte imødekommer vi konkrete behov nu og her. Vi hjælper bl.a. med at skaffe varme og vand til befolkningen, så de kan komme gennem vinteren. Vores støtte ydes selvfølgelig i tæt dialog og koordination med relevante myndigheder i Ukraine,“ siger minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen.

Energistyrelsen har i tæt samarbejde med den danske ambassade i Kyiv og brancheorganisationerne DBDH, Danske Vandværker og DANVA koordineret indsamlingen af udstyret, som skal bidrage til genopbygning af forsyningssystemerne i den ukrainske region og by, Mykolaiv. Byen, der har godt en halv million indbyggere og ligger cirka 100 km fra byen Kherson, har anmodet Danmark om udstyr til at reparere ødelagt fjernvarme- og vandforsyning. De 11 ton udstyr er doneret af de danske leverandører Grundfos, Broen, Hydro-X samt en række vandforsyningsselskaber. Med hjælp fra Beredskabsstyrelsen blev udstyret sendt fra Danmark og er nu nået sikkert frem til Ukraine.

Forsendelsen består af udstyrsdele, herunder pumper, ventiler og elektroder. Udstyret, der skal erstatte ødelagte komponenter i Mykolaivs fjernvarme- og vandforsyning, udgør et vigtigt bidrag til akut genopbygning af energiinfrastrukturen i regionen. 

Bidraget komplementerer dansk-ukrainsk partnerskab

Donationen af udstyret er en del af en årelang indsats, hvor Danmark støtter Ukraine på energiområdet. Siden Ruslands invasion har indsatsen fokuseret på Ukraines kritiske infrastruktur. Energistyrelsen, Udenrigsministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet arbejder løbende sammen med Ukraine med at klarlægge, hvordan Danmark bedst kan understøtte opretholdelse og genopbygning af den ukrainske energiinfrastruktur.

Efter invasionen var Danmark blandt de første til at holde hånden under Ukraines energisektor ved at tage initiativ og donere midler til en fælles europæisk fond, der nu har modtaget over 100 mio. euro i støtte. Danmark har også bistået med at gøre Mykolaiv klar til vinteren, blandt andet ved at sende store mængder spånplader til byen som kan bruges til at afdække de tusindvis af knuste ruder. Samarbejdet med Ukraine bygger på et partnerskab, som Danmark og Ukraine har haft siden 2014 med det formål at sikre en grøn omstilling i Ukraine og styrke landets energiuafhængighed.

Fakta

  • Siden 2014 har Danmark og Ukraine haft et myndighedssamarbejde, hvis formål er at fremme den grønne omstilling, bl.a. ved at gøre det mere attraktivt at investere i bæredygtige energiløsninger og ved at hjælpe Ukraine med at nå landets mål for vedvarende energi og energieffektivitet.
  • Det dansk-ukrainske myndighedssamarbejde er finansieret via det såkaldte Naboskabsprogram under Udenrigsministeriet. Samarbejdet drives af Energistyrelsen i samarbejde med den danske ambassade i Kyiv.
  • Krigen i Ukraine har skabt en ny situation for myndighedssamarbejdet, og siden april 2022 har Energistyrelsen og ambassaden fokuseret på tre spor: 1) skadesomfangsvurdering af kritisk infrastruktur på kort sigt og prioritering af reparationer; 2) afdækning af kritisk behov i forhold til udstyr; 3) donation af udstyr i forhold til fjernvarme. I 2023, vil myndighedssamarbejdet med Ukraine blandt andet centrere omkring teknisk rådgivning til den ukrainske systemoperatør, Ukrenergo, med henblik på, at Ukraines elnet i stigende grad skal synkroniseres med det europæiske. Danmark har på præsident Zelenskyys foranledning påtaget sig en særlig rolle i forhold til genopbygning af den ukrainske by Mykolaiv. Udenrigsministeriet har i Akutpakke I ydet 119,5 mio. kr. i støtte til forberedelse af vinteren i byerne Mykolaiv og Kremenchuk med fokus på simpel bygningsistandsættelse samt nødreparation af vand- og fjernevarmeforsyning. Dette er fulgt op den 21. december 2022 med Akutpakke II til Ukraine på 265,6 mio. kr., heraf 75 mio. kr. til humanitær støtte og 190,6 millioner kr. til at imødekomme kritiske ukrainske prioriteringer i energisektoren, herunder blandt andet indkøb af generatorer og varmeanlæg.
  • Danmark har myndighedssamarbejde om energi med 24 lande, der til sammen udleder 70 procent af verdens CO2. Oveni kommer en række landesamarbejder af kortere varighed bl.a. under ordningen Danish Energy Transition Initiative. Ved at opbygge viden og kapacitet i partnerlandenes nationale myndigheder styrkes de politiske beslutningstagere til at træffe bæredygtige og omkostningseffektive energipolitiske beslutninger, der understøtter den globale grønne omstilling.

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig