En række ansøgninger om havvindmølleprojekter via åben dør-ordningen skal afvises på grund af sammenfald med statslige arealreservationer

24. juni 2022
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Energistyrelsen har modtaget et højt antal ansøgninger til nye havvindmølleprojekter i åben dør-ordningen. Flere af disse ansøgninger skal afvises, da de overlapper med de statslige arealreservationer.

Energistyrelsen har modtaget et højt antal ansøgninger til nye havvindmølleprojekter i åben dør-ordningen. Flere af disse ansøgninger skal afvises, da de overlapper med de statslige arealreservationer.

I perioden mellem primo april 2022 til 20. juni 2022 har Energistyrelsen modtaget 27 ansøgninger til nye havvindmølleprojekterne.

Energistyrelsen har konstateret, at en stor del af ansøgningerne er beliggende i arealreservationer til statslige udbud. Det drejer sig om ansøgninger i følgende områder: Aalbæk bugt, Esbjerg, Falster, Hanstholm, Hirtshals, Stevns, Tønder og Djursland.

Det står i loven om fremme af vedvarende energi, at der ikke kan indgives ansøgninger uden for udbud, der helt eller delvist overlapper med de statslige arealreservationer. Modtagne ansøgninger i disse områder skal afvises af klima-, energi- og forsyningsministeren.

Energistyrelsen annullerer på den baggrund myndighedshøringerne over havvindmølleparkerne ved Hanstholm, Stevns og Falster.

De statslige arealreservationer

Arealreservationer til statslige udbud fremgår af Energistyrelsens hjemmeside på nedenstående link under overskriften ”Handlingsplaner, statslige reservationer, screeninger mv.”: https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/fakta-om-vindenergi

Endvidere kan reservationerne findes på Havplanen, hvor der kan tilføjes servicelaget ’statslige havvindsreservationer’.

Kontakt

Energistyrelsen v/ Celia Ardal (cap@ens.dk) tlf. +45 3392 7825, Malte Stampe Lysgaard (mstl@ens.dk) tlf. +45 3395 5049 eller Anja Lundberg (anjl@ens.dk) tlf. +45 3392 6819

Pressekontakt Laura Andersen (lrsn@ens.dk) tlf. +45 3395 0906

Kontaktpersoner

Laura Andersen
Pressemedarbejder (+45) 3395 0906
Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede dokumenter

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig