Fakta om vindenergi

Vindenergi er en af de mest udbredte former for vedvarende energi i Danmark. Samtidig er vindenergi dén vedvarende energiform, der er kommet længst i forhold til at være konkurrencedygtig over for andre energiformer. Vindmøller kan opstilles både på land og offshore, dvs. på havet.

I dag stammer mere end en tredjedel af den samlede danske elproduktion fra vindmøller, og samtidig er det at opstille nye vindmøller på land en af de billigste måder at udvide elproduktionen på. 

Dermed spiller vindenergi en vigtig rolle i omstillingen af energisystemet, som skal sikre, at Danmark i 2050 er uafhængig af fossile brændsler.

Landvind: Danmark er blandt de førende i verden

Danmark har opstillet vindmøller på land siden 1970’erne, og frem til i dag er vindmøllerne vokset betydeligt både i antal og i kapacitet.

Danmark og de danske virksomheder er i dag blandt de førende i verden, når det gælder udvikling, produktion og opstilling af vindmøller, og eksporten af vindmøller og teknologi til vindenergi udgør et væsentligt bidrag til den danske økonomi.

Det er kommunerne, der står for at planlægge opstillingen af nye landvindmøller. Derudover kan private også få tilskud til at opstille vindmøller på deres egen grund.

Havvind: Pionérindustri udviklet i Danmark

Havvindenergi blev udviklet på baggrund af den danske succes med landvind. Danmark var det første land i verden til at opstille en havvindmøllepark med parken Vindeby ud for Lolland i 1991. I 2002 opførte Danmark Horns Rev 1, der var første havvindmøllepark i stor skala. 

Få et overblik over de danske havvindparker på kortet nedenfor:

Grafik: Oversigt over havvindmølleparker

En underkategori af havvindmøller er kystnære møller. Det er vindmøller, der bliver stillet op nær kysterne rundt om i Danmark.

Tilskudsordninger

Opstillingen af landvindmøller støttes med et pristillæg, der blandt andet afhænger af opstillingstidspunktet. Havvindmøller bliver enten opstillet på baggrund af et udbud eller via åben-dør-ordningen. Havvindmøller opstillet efter udbud fra staten bliver støttet med en fast afregningspris på elproduktionen.

Læs om tilskudsordninger

 

Kontakt

Maria Hagen Jørgensen
Specialkonsulent (+45) 3392 6773
Emil Axelsen
Fuldmægtig (+45) 3392 7701