Energiforbruget faldt i første kvartal af 2023

24. maj 2023
Figur: Faktisk energiforbrug pr. kvartal i Danmark [PJ]
Figur: Faktisk energiforbrug pr. kvartal i Danmark [PJ]

Forbruget af naturgas faldt 13,9 pct. i første kvartal af 2023, mens kulforbruget faldt 11,8 pct. sammenlignet med samme periode året før. Forbruget af vedvarende energi og olie faldt også henholdsvis 5,7 pct. og 3,9 pct.

Det faktiske energiforbrug faldt med 5,4 pct. i første kvartal af 2023 i forhold til samme periode året før. Det var især forbruget af naturgas, der faldt 13,9 pct., mens forbruget af kul var 11,8 pct. mindre end samme periode i 2022. Forbruget af olie faldt med 3,9 pct. og vedvarende energi med 5,7 pct.

Danmarks nettoeksport af el til de omkringliggende lande var 1,0 PJ i første kvartal af 2023. Til sammenligning var nettoeksporten af el 3,2 PJ i samme periode sidste år. Når der korrigeres for brændselsforbrug ved udenrigshandel med elektricitet, var energiforbruget 4,0 pct. lavere i første kvartal af 2023 i forhold til samme periode året før. 

Øvrige resultater: 

  • Forbruget af naturgas faldt 13,9 pct., mens forbrug af ledningsgas faldt med 8,3 pct., da forbruget af bionaturgas steg med 16,7 pct. i perioden. Bionaturgas udgjorde 23,1 pct. af ledningsgasforbruget i forhold til 18,1 pct. i samme periode sidste år.
  • Det totale kulforbrug faldt med 11,8 pct., mens kulforbruget i de i de centrale kraftvarmeværker faldt med 11,0 pct.
  • Forbruget af jetbrændstof steg med 24,8 pct. i de første tre måneder af 2023 i forhold til samme periode sidste år, men er fortsat på et lavere niveau end før COVID-19-pandemien.
  • Forbruget af gas-dieselolie faldt med 8,4 pct. og benzin er steget med 0,9 pct.
  • Forbruget af biomasse på de centrale kraftværker var 18,2 pct. lavere.
  • Produktionen af strøm fra solceller var 9,2 pct. højere. Der har været 34,7 pct. færre soltimer, men der er kommet flere solcelleanlæg i drift.
  • Den samlede produktion af primær energi faldt med 2,0 pct. i forhold til samme periode sidste år. Produktionen af naturgas og vedvarende energi steg henholdsvis med 8,2 pct. og 1,0 pct. mens produktionen af råolie faldt 10,5 pct.

 

Læs yderligere beskrivelse af resultaterne i energistatistikken for de første tre måneder af 2023 (pdf).

Kilde: Månedlig energistatistik

Kontaktinfo:

Ali Zarnaghi, Energistyrelsen, 33 92 68 40, aaz@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig