Månedlig og årlig energistatistik

Månedlig energistatistik

Energistyrelsen udarbejder en  månedsstatistik  over energiproduktion og -forbrug, som er tilgængelig online på regneark. (Seneste version: august 2017. Næste version for september 2017 vil være tilgængelig 15. november 2017).

 • Olieforsyning
  Energistyrelsen udarbejder en månedlig  olieforsyningsstatistik , som er tilgængelig online på regneark  (Seneste version: august 2017. Næste version for september 2017 vil være tilgængelig 15. november 2017).
 • Elforsyning
  Energistyrelsen udarbejder en månedlig  elforsyningsstatistik, som er tilgængelig online på regneark (Seneste version: august 2017. Næste version for september 2017 vil være tilgængelig 15. november 2017).
 • Kul og koks
  Energistyrelsen udarbejder en månedlig  kulstatistik, som er tilgængelig online på regneark (Seneste version: august 2017. Næste version for september 2017 vil være tilgængelig 15. november 2017).
 • Naturgas
  Energistyrelsen udarbejder en månedlig  naturgasforsyningsstatistik, som er tilgængelig online på regneark (Seneste version: august 2017. Næste version for september 2017 vil være tilgængelig 15. november 2017).  

Årlig energistatistik

Den foreløbige energistatistik for 2016 kan findes her

Energistyrelsens årlige energistatistik med opdaterede oplysninger om energiforsyning, konvertering og endeligt forbrug findes her: 

Hent energistatistik 2015

Den endelige energistatistik for 2016 publiceres i efteråret 2017.

Et notat om genberegnede indikatorer på baggrund af energistatistik 2015 og Danmarks Statistiks reviderede nationalregnskabstal findes her

Hele energistatistikken, diverse tabeller samt Energistyrelsens database fra årene 1972-2015 kan downloades i forskellige formater.

Download publikationen i sin helhed som Adobe pdf-fil ovenfor  (pdf-fil: 6,6 MB)

​Figurerne, der indgår i publikationen og tallene bag dem kan downloades: 

Tidsserier og tabeller kan downloades: 

 

Danmarks energistrømme 2015