Månedlig og årlig energistatistik

Månedlig energistatistik

Energistyrelsen udarbejder en  månedsstatistik  over energiproduktion og -forbrug, som er tilgængelig online på regneark (Seneste version: september 2021. Næste version for oktober 2021 vil være tilgængelig 15. december 2021).

 • Olieforsyning
  Energistyrelsen udarbejder en månedlig  olieforsyningsstatistik , som er tilgængelig online på regneark(Seneste version: september 2021. Næste version for oktober 2021 vil være tilgængelig 15. december 2021).
 • Elforsyning
  Energistyrelsen udarbejder en månedlig  elforsyningsstatistik, som er tilgængelig online på regneark (Seneste version: september 2021. Næste version for oktober 2021 vil være tilgængelig 15. december 2021).
 • Kul og koks
  Energistyrelsen udarbejder en månedlig  kulstatistik, som er tilgængelig online på regneark (Seneste version: september 2021. Næste version for oktober 2021 vil være tilgængelig 15. december 2021).
 • Naturgas
  Energistyrelsen udarbejder en månedlig  naturgasforsyningsstatistik, som er tilgængelig online på regneark (Seneste version: september 2021. Næste version for oktober 2021 vil være tilgængelig 15. december 2021).

Årlig energistatistik

Den foreløbige energistatistik er en oversigt over produktion og forsyning af energi samt disses udledning af emissioner:

Den foreløbige energistatistik for 2020

Energistatistik for 2019

Energistatistikken for 2019 er udgivet som Adobe pdf-fil og kan hentes her:

Energistatistik 2019 

Publikationens diagrammer er tilgængelige som MS Powerpoint præsentation her:

Præsentation - Energistatistik 2019

Endvidere kan data, tabeller og tidsserier for årene 1972-2019 hentes som MS Excel-filer her:

Figurer - Energistatistik 2019 

Tabeller  - Energistatistik 2019 

Grunddata  - Energistatistik 2019 

Energy in Denmark 2019

Energistyrelsen udgiver en kortfattet publikation med udvalgte tabeller og diagrammer, som kan hentes (på engelsk) nedenfor:

Energy in Denmark 2019

Danmarks energistrømme 2019

grafik: energistrømme

Download Danmarks energistrømme 2019