Månedlig og årlig energistatistik

Månedlig energistatistik

Energistyrelsen udarbejder en  månedsstatistik  over energiproduktion og -forbrug, som er tilgængelig online på regneark. (Seneste version: august 2018. Næste version for september 2018 vil være tilgængelig 15. november 2018).

 • Olieforsyning
  Energistyrelsen udarbejder en månedlig  olieforsyningsstatistik , som er tilgængelig online på regneark. (Seneste version: august 2018. Næste version for september 2018 vil være tilgængelig 15. november 2018).
 • Elforsyning
  Energistyrelsen udarbejder en månedlig  elforsyningsstatistik, som er tilgængelig online på regneark. (Seneste version: august 2018. Næste version for september 2018 vil være tilgængelig 15. november 2018).
 • Kul og koks
  Energistyrelsen udarbejder en månedlig  kulstatistik, som er tilgængelig online på regneark. (Seneste version: august 2018. Næste version for september 2018 vil være tilgængelig 15. november 2018).
 • Naturgas
  Energistyrelsen udarbejder en månedlig  naturgasforsyningsstatistik, som er tilgængelig online på regneark. (Seneste version: august 2018. Næste version for september 2018 vil være tilgængelig 15. november 2018).

Årlig energistatistik

I Energistyrelsens foreløbige energistatistik for 2017 findes statistik over produktion af primær energi, faktisk energiforbrug, korrigeret bruttoenergiforbrug, udledninger med videre.

Download foreløbig energistatistik 2017

Download faktaark om udviklingen i forbruget af vedvarende energi

Hent Energistyrelsens årlige energistatistik med opdaterede oplysninger om energiforsyning, konvertering og endeligt forbrug i pdf-format: 

Hent energistatistik 2016

Hele energistatistikken, diverse tabeller samt Energistyrelsens database fra årene 1972-2016 kan downloades i forskellige formater.
Download publikationen i sin helhed som Adobe pdf-fil ovenfor  (pdf-fil: 4,4 MB)

Download figurer, der indgår i publikationen og tallene bag

​Download tidsserier og tabeller

Offentliggørelseskalender: Energistatistikken for 2017

Publikation Dato
Den endelige energistatistik for 2017 21. november 2018

 

Danmarks energistrømme 2016

grafik: energistrømme

Download Danmarks energistrømme 2016