Månedlig og årlig energistatistik

Månedlig energistatistik

Energistyrelsen udarbejder en månedsstatistik over energiproduktion og -forbrug, som er tilgængelig online på regneark. (Seneste version: Februar 2022 (Revideret og opdateret 21. april). Næste version for marts 2022 vil være tilgængelig 20. maj 2022).

 • Olieforsyning
  Energistyrelsen udarbejder en månedlig olieforsyningsstatistik , som er tilgængelig online på regneark. (Seneste version: Februar 2022 (Revideret og opdateret 21. april). Næste version for marts 2022 vil være tilgængelig 20. maj 2022).
 • Elforsyning
  Energistyrelsen udarbejder en månedlig elforsyningsstatistik, som er tilgængelig online på regneark. (Seneste version: Februar 2022. Næste version for marts 2022 vil være tilgængelig 20. maj 2022).
 • Kul og koks
  Energistyrelsen udarbejder en månedlig kulstatistik, som er tilgængelig online på regneark. (Seneste version: Februar 2022. Næste version for marts 2022 vil være tilgængelig 20. maj 2022).
 • Naturgas
  Energistyrelsen udarbejder en månedlig naturgasforsyningsstatistik, som er tilgængelig online på regneark. (Seneste version: Februar 2022. Næste version for marts 2022 vil være tilgængelig 20. maj 2022).

Årlig energistatistik

Den foreløbige energistatistik for 2021 indeholder statistik over produktion og forsyning af energi, ligesom statistikken også indeholder estimater og emissioner. 

Den foreløbige energistatistik 2021

Energistatistik for 2020

Energistatistikken for 2020 er udgivet som Adobe pdf-fil og kan hentes her:

Energistatistik 2020

Publikationens diagrammer er tilgængelige som MS Powerpoint præsentation her:

Præsentation - Energistatistik 2020

Endvidere kan data, tabeller og tidsserier for årene 1972-2020 hentes som MS Excel-filer her:

Figurer - Energistatistik 2020

Tabeller  - Energistatistik 2020

Grunddata - Energistatistik 2020

Energy in Denmark 2020

Energistyrelsen udgiver en kortfattet publikation med udvalgte tabeller og diagrammer, som kan hentes (på engelsk) nedenfor:

Energy in Denmark 2020

Danmarks energistrømme 2020

grafik: energistrømme

Download Danmarks energistrømme 2020