Månedlig og årlig energistatistik

Månedlig energistatistik

Energistyrelsen udarbejder en  månedsstatistik  over energiproduktion og -forbrug, som er tilgængelig online på regneark. (Seneste version: september 2020. Næste version for oktober 2020 vil være tilgængelig 15. december 2020).

 • Olieforsyning
  Energistyrelsen udarbejder en månedlig  olieforsyningsstatistik , som er tilgængelig online på regneark. (Seneste version: september 2020. Næste version for oktober 2020 vil være tilgængelig 15. december 2020).
 • Elforsyning
  Energistyrelsen udarbejder en månedlig  elforsyningsstatistik, som er tilgængelig online på regneark. (Seneste version: september 2020. Næste version for oktober 2020 vil være tilgængelig 15. december 2020).
 • Kul og koks
  Energistyrelsen udarbejder en månedlig  kulstatistik, som er tilgængelig online på regneark. (Seneste version: september 2020. Næste version for oktober 2020 vil være tilgængelig 15. december 2020).
 • Naturgas
  Energistyrelsen udarbejder en månedlig  naturgasforsyningsstatistik, som er tilgængelig online på regneark. (Seneste version: september 2020. Næste version for oktober 2020 vil være tilgængelig 15. december 2020).

Årlig energistatistik

Den endelige energistatistik for 2019 planlægges at udkomme fredag den 4. december 2020. Statistikken udgives 4 dage senere end først planlagt på grund af forsinket dataleverance.

Hent den foreløbige energistatistik for 2019

Energistatistik for 2018

Energistatistikken for 2018 er udgivet som Adobe pdf-fil og kan hentes her:

Energistatistik 2018

Publikationens diagrammer er tilgængelige som MS Powerpoint præsentation her:

Præsentation - Energistatistik 2018

Endvidere kan data, tabeller og tidsserier for årene 1972-2018 hentes som MS Excel-filer her:

Figurer - Energistatistik 2018

Tabeller  - Energistatistik 2018

Grunddata  - Energistatistik 2018

Energy in Denmark 2017

Energistyrelsen udgiver en kortfattet publikation med udvalgte tabeller og diagrammer, som kan hentes (på engelsk) nedenfor:

Energy in Denmark 2017

Danmarks energistrømme 2018

grafik: energistrømme

Download Danmarks energistrømme 2018