Månedlig og årlig energistatistik

Månedlig energistatistik

Energistyrelsen udarbejder en  månedsstatistik  over energiproduktion og -forbrug, som er tilgængelig online på regneark. (Seneste version: maj 2019. Næste version for juni 2019 vil være tilgængelig 30. august 2019).

 • Olieforsyning
  Energistyrelsen udarbejder en månedlig  olieforsyningsstatistik , som er tilgængelig online på regneark. (Seneste version: maj 2019. Næste version for juni 2019 vil være tilgængelig 30. august 2019).
 • Elforsyning
  Energistyrelsen udarbejder en månedlig  elforsyningsstatistik, som er tilgængelig online på regneark. (Seneste version: maj 2019. Næste version for juni 2019 vil være tilgængelig 30. august 2019).
 • Kul og koks
  Energistyrelsen udarbejder en månedlig  kulstatistik, som er tilgængelig online på regneark. (Seneste version: maj 2019. Næste version for juni 2019 vil være tilgængelig 30. august 2019).
 • Naturgas
  Energistyrelsen udarbejder en månedlig  naturgasforsyningsstatistik, som er tilgængelig online på regneark. (Seneste version: maj 2019. Næste version for juni 2019 vil være tilgængelig 30. august 2019).

Årlig energistatistik

Den foreløbige energistatistik for 2018

Den foreløbige energistatistik indeholder hovedtal for bl.a. bruttoenergiforbrug, produktion af primær energi (fx olie og naturgas fra Nordsøen) og emissionstal for det forgangne år.

Hent Energistyrelsens årlige energistatistik med opdaterede oplysninger om energiforsyning, konvertering og endeligt forbrug i pdf-format.

Du finder statistikken her:

Foreløbig energistatistik for 2018

Hent energistatistik 2017

Hele energistatistikken, diverse tabeller samt Energistyrelsens database fra årene 1972-2017 kan downloades i forskellige formater.
Download publikationen i sin helhed som Adobe pdf-fil ovenfor  (pdf-fil: 4,4 MB)

Download figurer, der indgår i publikationen og tallene bag

​Download tidsserier og tabeller

Udgivelseskalender

Den foreløbige energistatistik for 2018 udkommer den 4. april 2019.

Den årlige energistatistik 2018 udkommer den 21. november 2019.

Danmarks energistrømme 2017

grafik: energistrømme

Download Danmarks energistrømme 2017