Månedlig og årlig energistatistik

Månedlig energistatistik

Energistyrelsen udarbejder en  månedsstatistik  over energiproduktion og -forbrug, som er tilgængelig online på regneark. (Seneste version: september 2019. Næste version for oktober 2019 vil være tilgængelig 13. december 2019).

 • Olieforsyning
  Energistyrelsen udarbejder en månedlig  olieforsyningsstatistik , som er tilgængelig online på regneark. (Seneste version: september 2019. Næste version for oktober 2019 vil være tilgængelig 13. december 2019).
 • Elforsyning
  Energistyrelsen udarbejder en månedlig  elforsyningsstatistik, som er tilgængelig online på regneark. (Seneste version: september 2019. Næste version for oktober 2019 vil være tilgængelig 13. december 2019).
 • Kul og koks
  Energistyrelsen udarbejder en månedlig  kulstatistik, som er tilgængelig online på regneark. (Seneste version: september 2019. Næste version for oktober 2019 vil være tilgængelig 13. december 2019).
 • Naturgas
  Energistyrelsen udarbejder en månedlig  naturgasforsyningsstatistik, som er tilgængelig online på regneark. (Seneste version: september 2019. Næste version for oktober 2019 vil være tilgængelig 13. december 2019).

Årlig energistatistik

Den foreløbige energistatistik for 2018

Den foreløbige energistatistik indeholder hovedtal for bl.a. bruttoenergiforbrug, produktion af primær energi (fx olie og naturgas fra Nordsøen) og emissionstal for det forgangne år.

 Den foreløbige energistatistik er tilgængelig i Excel-format og kan findes nedenfor:

Den endelige årlige energistatistik for 2018 udkommer den 21. november 2019.

Energistatistik for 2017

Energistatistikken for 2017 er udgivet som Adobe pdf-fil og kan hentes her:

Energistatistik 2017

Publikationens diagrammer er tilgængelige som MS Powerpoint præsentation her:

Præsentation - Energistatistik 2017

Endvidere kan data, tabeller og tidsserier for årene 1972-2017 hentes som MS Excel-filer her:

Energistyrelsen udgiver ligeledes en kortfattet publikation med udvalgte tabeller og diagrammer, som kan hentes (på engelsk) nedenfor:

Energy in Denmark 2017

Danmarks energistrømme 2017

grafik: energistrømme

Download Danmarks energistrømme 2017