Energinet får årets analyseforudsætninger

Energistyrelsen offentliggør Analyseforudsætninger til Energinet 2021 samt høringssvar fra energibranchen og styrelsens kommentarer herpå. Analyseforudsætningerne bruges af Energinet til at planlægge udviklingen af el- og gastransmissionsnettet.

Energinet er ansvarlig for at udvikle det danske el- og gastransmissionsnet til en fremtid med øget grøn energi. Energinet er desuden ansvarlig for at opretholde forsyningssikkerheden på det niveau, som fastsættes af klima-, energi- og forsyningsministeren. For at Energinet kan varetage den opgave, udarbejder Energistyrelsen årligt et sæt analyseforudsætninger.

Analyseforudsætningerne fokuserer på udviklingen i det danske el- og gasforbrug samt i el- og fjernvarmeproduktionskapaciteter de næste 20 år. De udgør således grundlaget for Energinets netplanlægning, investeringssager, forsyningssikkerhedsredegørelser med videre.

Analyseforudsætninger til Energinet 2021

Analyseforudsætningerne til Energinet 2021 indeholder et bud på et sandsynligt udviklingsforløb for det danske el- og gassystem frem mod 2040. 

Udviklingsforløbet er i tråd med Klimaaftalen af 22. juni 2020 og muliggør opnåelse af de politiske målsætninger om 70 pct.-drivhusgasreduktion i 2030 og et Danmark med nettonul-drivhusgasemissioner i 2050.

Læs Analyseforudsætninger til Energinet 2021 samt de bagvedliggende dataark og offentliggjorte høringssvar her.

Kontakt

Ved evt. spørgsmål om Analyseforudsætningerne, kan du skrive til Energistyrelsens funktionspostkasse på af@ens.dk

Tags:

Klima og CO2
Energiteknologi

Emner:

Energispørgsmål
Naturressourcer
Drivhuseffekten
Klima

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Marie Helle Markussen
Fuldmægtig (+45) 3395 0824

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig på Mynewsdesk