Analyseforudsætninger til Energinet

Analyseforudsætninger til Energinet

Fra 2018 står Energistyrelsen som ansvarlig for udgivelsen af Analyseforudsætninger til Energinet.

Analyseforudsætninger til Energinet 2018

Analyseforudsætninger til Energinet 2018 er offentliggjort i november 2018. 

Udgivelsen omfatter en rapport og et tilhørende regneark, der kan findes her:

Rapport - Analyseforudsætninger til Energinet 2018

Power and Gas Sector Outlook for Infrastructure Planning 2018

Offentligt datagrundlag - analyseforudsætninger til Energinet 2018

Analyseforudsætningerne er udarbejdet til brug for Energinets opgave med at udvikle infrastrukturen i energisystemet. Analyseforudsætningerne er en beskrivelse af det danske energisystems udvikling frem mod 2040. Ansvaret for udarbejdelse af analyseforudsætningerne har tidligere ligget hos Energinet, men i forbindelse med finansloven for 2017 besluttede regeringen at overføre ansvaret for at fastlægge analyseforudsætningerne til Energistyrelsen.

Energistyrelsen har på den baggrund udarbejdet dette års analyseforudsætninger, som er det fælles datagrundlag for Energinets analyser, business cases, rapporter, planlægning og internationale samarbejder. Analyseforudsætningerne er i modsætning til basisfremskrivningen ikke baseret på ”frozen policy”, men derimod et ”bedste bud” på en langsigtet udvikling til 2040 inden for centrale emner i el- og gassystemet.

Offentlig inddragelse forud for udgivelse af analyseforudsætninger til Energinet 2018

For at komme med et bedste bud på den fremadrettede udvikling er Energistyrelsen interesseret i at høre energibranchens synspunkter og kommentarer til de antagelser om udviklingen, som Energistyrelsen beskriver i analyseforudsætningerne.

I år har denne inddragelse taget form af:

- En indledende workshop i marts 2018

- En offentlig høring på basis af en høringsudgave af rapporten i september/oktober 2018.

Fremadrettet vil Energistyrelsen arbejde for en endnu højere grad af inddragelse tidligere i forløbet.

Workshop om analyseforudsætninger 2018

Energistyrelsen afholdt i marts 2018 en workshop for eksterne interessenter, hvor der blev informeret om processen, og hvor eksterne parter fik mulighed for at komme med synspunkter af interesse for udarbejdelse af analyseforudsætningerne.

Program for workshoppen

Opsamling fra diskussioner i de temarelaterede grupper 

Offentlig høring af AF18

Høringen forløb i perioden 24. september - 12. oktober 2018. Som oplæg til den offentlige høring var høringsudgaver af rapport og regneark digitalt tilgængelige på Energistyrelsens hjemmeside. I høringsperioden afholdt Energistyrelsen desuden en offentlig præsentation af AF18.

Efter høringsperioden samlede Energistyrelsen kommentarerne og udarbejdede høringssvar og på baggrund af høringssvarene en endelig version af analyseforudsætninger til Energinet 2018.

Præsentation af AF18 d. 10. oktober 2018

Analyseforudsætninger til Energinet - høringsudgave (offentlig præsentation 10. oktober 2018)

Høringssvar

Energistyrelsens svar på kommentarer modtaget i forbindelse med høring af Analyseforudsætninger til Energinet 2018 (AF18)

Baggrundsmateriale

Notat om landvind-potentialemodellen

Temaanalyse om store datacentre

Baggrundsnotat om elprisfremskrivninger i basisfremskrivningen og analyseforudsætninger til Energinet 2018

Bilag 1 til baggrundsnotat om elprisfremskrivninger i basisfremskrivningen og analyseforudsætninger til Energinet 2018

 

Tidligere års analyseforudsætninger

Frem til og med 2017 blev analyseforudsætningerne udgivet af Energinet, og de kan findes på Energinets hjemmeside. Specielt kan Analyseforudsætninger 2017 findes her.

Ulla Blatt Bendtsen
Chefkonsulent (+45) 3392 7617