Analyseforudsætninger til Energinet

Analyseforudsætningerne angiver et sandsynligt udviklingsforløb for det danske el- og gassystem frem mod 2040.

Analyseforudsætningerne udarbejdes til brug for Energinets opgave med at planlægge udviklingen i transmissionsnettet og koncentrerer sig om udviklingen i el- og gasforbrug samt i el- og fjernvarmeproduktionskapaciteter.

Energistyrelsen tager i udarbejdelsen af Analyseforudsætningerne højde for den generelle teknologiudvikling og forudsætter opnåelse af politiske målsætninger, også hvis der ikke er vedtaget konkrete virkemidler til opnåelse heraf. I modsætning til Basisfremskrivningen er Analyseforudsætningerne dermed ikke baseret på et Frozen Policy-scenarie.

Høringsudgave af Analyseforudsætninger til Energinet 2020 (AF20)

Analyseforudsætninger til Energinet 2020 er offentliggjort i en høringsudgave d. 26. juni 2020
Høringsmaterialet omfatter et sammenfatningsnotat, et antal baggrundsnotater og et tilhørende datasæt.

Sammenfatningsnotat

Sammenfatningsnotatet introducerer AF20 generelt og fremhæver centrale forudsætninger med udgangspunkt i baggrundsnotaterne.

Download Sammenfatningsnotat

Datasæt

Dataarket indeholder data til grund for AF20.

Download Dataark

Baggrundsnotater 

Baggrundsnotaterne beskriver priser, sektorer og teknologier i AF20.

Download Baggrundsnotat vedrørende brændselspriser

Download Baggrundsnotat vedrørende CO2-kvotepris

Download Baggrundsnotat vedrørende datacentre

Download Baggrundsnotat vedrørende forbrug i husholdninger og erhverv

Download Baggrundsnotat vedrørende gas

Download Baggrundsnotat vedrørende havvind 

Download Baggrundsnotat vedrørende landvind

Download Baggrundsnotat vedrørende Power-to-X

Download Baggrundsnotat vedrørende sol

Download Baggrundsnotat vedrørende termisk kapacitet mm. 

Download Baggrundsnotat vedrørende transport 

Download Baggrundsnotat vedrørende udlandsforbindelser 

Rapport om Driftsomkostninger for ældre vindmøller

Download rapport om Driftsomkostninger for ældre vindmøller 

Offentlig høring af AF20 frem til d. 7. august

For at komme med et bedste bud på den fremadrettede udvikling i det danske el- og gassystem er Energistyrelsen interesseret i at høre kommentarer og synspunkter fra energibranchen og andre interessenter til de antagelser om udviklingen, som beskrives i analyseforudsætningerne.

Kommentarer og synspunkter sendes til af20@ens.dk senest d. 7. august kl. 12.00. Angiv ”Høringssvar” i emnelinjen.

Efter høringsperioden gennemgår Energistyrelsen høringssvarene og udarbejder en kommenteret oversigt over disse. Med høringssvarene for øje udarbejdes samtidig en endelig version af AF20.

I lighed med sidste år, er der mulighed for at stille opklarende spørgsmål til analyseforudsætningerne forud for høringsfristens udløb. Opklarende spørgsmål stilles ved at skrive en mail til af20@ens.dk. Angiv ”Spørgsmål til Analyseforudsætninger 2020” i emnelinjen.

Opklarende spørgsmål der stilles inden d. 2. juli kl. 12.00 vil blive besvaret senest d. 3. juli. Svartiden kan herefter blive længere grundet sommerferieperiodens begyndelse.

De gældende Analyseforudsætninger (AF19)

Analyseforudsætninger til Energinet 2019 (AF19)

Analyseforudsætninger til Energinet 2019 (AF19) blev offentliggjort d. 18. september 2019.

Udgivelsen omfatter en rapport og et tilhørende dataark.

Download rapporten Analyseforudsætninger til Energinet 2019

Download tilhørende dataark

Høringssvar til AF19

Læs høringssvar og Energistyrelsens kommentarer hertil.

Baggrundsmateriale

Der blev i forbindelse med Analyseforudsætninger til Energinet 2019 udgivet en række baggrundsbilag, som dokumenterer forudsætninger og detailresultater.

Se baggrundsbilag på Baggrundsbilag til fremskrivninger

Tidligere års analyseforudsætninger

Analyseforudsætninger til Energinet 2018

Analyseforudsætninger til Energinet 2018 er en beskrivelse af det danske energisystems udvikling frem mod 2040 til brug for Energinets opgave med at udvikle energisystemets infrastruktur. Med 2018-udgaven var det første gang Energistyrelsen stod som ansvarlig for publikationen, der tidligere blev udarbejdet af Energinet.

Læs Analyseforudsætninger til Energinet 2018: 
Rapport - Analyseforudsætninger til Energinet 2018
Find datagrundlaget i regneark: 
Offentligt datagrundlag - analyseforudsætninger til Energinet 2018

Øvrigt materiale

Power and Gas Sector Outlook for Infrastructure Planning 2018

Notat om landvind-potentialemodellen

Temaanalyse om store datacentre

Baggrundsnotat om elprisfremskrivninger i basisfremskrivningen og analyseforudsætninger til Energinet 2018

Bilag 1 til baggrundsnotat om elprisfremskrivninger i basisfremskrivningen og analyseforudsætninger til Energinet 2018

Høringssvar

Energistyrelsens svar på kommentarer modtaget i forbindelse med høring af Analyseforudsætninger til Energinet 2018 (AF18)

Analyseforudsætninger fra 2017 og tidligere

Frem til og med 2017 blev analyseforudsætningerne udgivet af Energinet, og de kan findes på Energinets hjemmeside. Læs Analyseforudsætninger 2017.

Kontakt

Iben Moll Rasmussen
Chefkonsulent (+45) 3392 6796
Mette Larsen
Specialkonsulent (+45) 3392 6869
Morten Egestrand
Fuldmægtig (+45) 3392 6823