Analyseforudsætninger til Energinet

Analyseforudsætninger til Energinet

Fra 2018 står Energistyrelsen som ansvarlig for udgivelsen af Analyseforudsætninger til Energinet.

Analyseforudsætningerne har tidligere været udarbejdet af Energinet, men med finansloven for 2017 besluttede regeringen at overføre ansvaret for at fastlægge analyseforudsætningerne til Energistyrelsen. Hensigten er at sikre tidligere involvering af myndighederne i beslutningsprocessen og sikre større legitimitet for Energinets investeringsbeslutninger.

Med Analyseforudsætninger 2018, der offentliggøres ultimo juni 2018, står Energistyrelsen for første gang som ansvarlig for udgivelsen.

Opgaven med at udarbejde analyseforudsætninger består grundlæggende i at fastlægge en række relativt detaljerede og emnemæssigt omfattende antagelser om, hvordan det danske energisystem vil udvikle sig fremadrettet. Da Energinets infrastrukturinvesteringer ofte har en meget lang levetid, skal analyseforudsætningerne pt. række helt frem til 2040, og de skal baseres på et bedste og robust bud på udviklingen i energisystemet for at sikre, at man hverken over- eller underinvesterer i transmissionsnettene.

I analyseforudsætningerne er der således behov for at opstille et bud på, hvordan udviklingen kan forventes at blive, bl.a. set i lyset af, at Danmark skal leve op til politiske målsætninger og internationale forpligtelser mod en grøn omstilling. Med andre ord skal analyseforudsætningerne afspejle den sandsynlige udvikling af energisystemet, indenfor de rammer der kan forventes lagt med den langsigtede energipolitik, og ikke kun den udvikling, der kan forventes med gældende regulering.  Dette er en væsentlig forskel i forhold til Energistyrelsens basisfremskrivning, hvor der anvendes en såkaldt ”frozen policy”-tilgang, altså en tilgang, hvor der alene indregnes eksisterende tiltag og allerede trufne energipolitiske beslutninger.

Workshop om analyseforudsætninger 2018

Energistyrelsen afholdt i marts 2018 en workshop for eksterne interessenter, hvor der blev informeret om processen, og hvor eksterne parter fik mulighed for at komme med synspunkter af interesse for udarbejdelse af analyseforudsætningerne.

Program for workshoppen

Opsamling fra diskussioner i de temarelaterede grupper 

Sidste års analyseforudsætninger

Frem til og med 2017 blev analyseforudsætningerne udgivet af Energinet, og de kan findes på Energinets hjemmeside. Specielt kan Analyseforudsætninger 2017 findes her.

Ulla Blatt Bendtsen
Chefkonsulent (+45) 3392 7617