Analyseforudsætninger til Energinet

Analyseforudsætningerne er en beskrivelse af det danske energisystems udvikling frem mod 2040. Analyseforudsætningerne er i modsætning til basisfremskrivningen ikke baseret på ”frozen policy”, men derimod et ”bedste bud” på en langsigtet udvikling til 2040 for centrale emner i el- og gassystemet.

Høringsudgave af Analyseforudsætninger til Energinet 2019 (AF19)

Analyseforudsætninger til Energinet 2019 (AF19) er offentliggjort i en høringsudgave juni 2019.

Udgivelsen omfatter en rapport og et tilhørende dataark.

Download rapporten Analyseforudsætninger til Energinet 2019

Download tilhørende dataark

Analyseforudsætningerne er udarbejdet til brug for Energinets opgave med at udvikle infrastrukturen i energisystemet. Analyseforudsætningerne er en beskrivelse af det danske energisystems udvikling frem mod 2040. Ansvaret for udarbejdelse af analyseforudsætningerne har tidligere ligget hos Energinet, men fra og med udgivelsen i 2018 har ansvaret for at fastlægge analyseforudsætningerne ligget hos til Energistyrelsen.

Efter høringen af sidste års analyseforudsætninger har Energistyrelsen prioriteret at gå i dialog med en bred kreds af interessenter i forbindelse med udarbejdelsen af AF19. På disse dialogmøder har der været mulighed for at uddybe høringssvarene og diskutere syn på den fremtidige udvikling i energisystemet på et tidligt tidspunkt i processen for fastlæggelse af forløbene til AF19.

Offentlig høring af AF19 frem til 8. august

For at komme med et bedste bud på den fremadrettede udvikling er Energistyrelsen interesseret i at høre energibranchens synspunkter og kommentarer til de antagelser om udviklingen, som Energistyrelsen beskriver i analyseforudsætningerne.

Kommentarer og synspunkter sendes til Nathaniel Bo Jensen (nbj@ens.dk) med kopi til Mette Larsen (mela@ens.dk) senest d. 8. august kl. 12.

Efter høringsperioden indsamler Energistyrelsen kommentarerne og udarbejder høringssvar og på baggrund af høringssvarene en endelig version af AF19.

Præsentation af høringsudgaven

I begyndelsen af høringsperioden afholdt Energistyrelsen en offentlig præsentation af AF19. Energistyrelsen inviterede således til en kort gennemgang af dette års analyseforudsætninger, hvor der også var mulighed for at stille opklarende spørgsmål til AF19. Præsentationen fandt sted i Energistyrelsen d. 1. juli kl. 14-16.

Baggrundsmateriale

Analysis of the Potential for Corporate Power Purchasing Agreements for Renewable Energy Production in Denmark

Tidligere års analyseforudsætninger

Analyseforudsætninger til Energinet 2018

Analyseforudsætninger til Energinet 2018 er en beskrivelse af det danske energisystems udvikling frem mod 2040 til brug for Energinets opgave med at udvikle energisystemets infrastruktur. Med 2018-udgaven var det første gang Energistyrelsen stod som ansvarlig for publikationen, der tidligere blev udarbejdet af Energinet.

Læs Analyseforudsætninger til Energinet 2018: 
Rapport - Analyseforudsætninger til Energinet 2018
Find datagrundlaget i regneark: 
Offentligt datagrundlag - analyseforudsætninger til Energinet 2018

Øvrigt materiale

Power and Gas Sector Outlook for Infrastructure Planning 2018

Notat om landvind-potentialemodellen

Temaanalyse om store datacentre

Baggrundsnotat om elprisfremskrivninger i basisfremskrivningen og analyseforudsætninger til Energinet 2018

Bilag 1 til baggrundsnotat om elprisfremskrivninger i basisfremskrivningen og analyseforudsætninger til Energinet 2018

Høringssvar

Energistyrelsens svar på kommentarer modtaget i forbindelse med høring af Analyseforudsætninger til Energinet 2018 (AF18)

Analyseforudsætninger fra 2017 og tidligere

Frem til og med 2017 blev analyseforudsætningerne udgivet af Energinet, og de kan findes på Energinets hjemmeside. Læs Analyseforudsætninger 2017.

Kontakt

Mette Larsen
Specialkonsulent (+45) 3392 6869
Nathaniel Bo Jensen
Fuldmægtig (+45) 3392 7604