Analyseforudsætninger til Energinet

Analyseforudsætningerne er en beskrivelse af det danske energisystems udvikling frem mod 2040. Analyseforudsætningerne er i modsætning til basisfremskrivningen ikke baseret på ”frozen policy”, men derimod et ”bedste bud” på en langsigtet udvikling til 2040 for centrale emner i el- og gassystemet.

Analyseforudsætninger til Energinet 2019 (AF19)

Analyseforudsætninger til Energinet 2019 (AF19) er offentliggjort d. 18. september.

Udgivelsen omfatter en rapport og et tilhørende dataark.

Download rapporten Analyseforudsætninger til Energinet 2019

Download tilhørende dataark

Analyseforudsætningerne er udarbejdet til brug for Energinets opgave med at udvikle infrastrukturen i energisystemet. Analyseforudsætningerne er en beskrivelse af det danske energisystems udvikling frem mod 2040. Ansvaret for udarbejdelse af analyseforudsætningerne har tidligere ligget hos Energinet, men fra og med udgivelsen i 2018 har ansvaret for at fastlægge analyseforudsætningerne ligget hos til Energistyrelsen.

Efter høringen af sidste års analyseforudsætninger har Energistyrelsen prioriteret at gå i dialog med en bred kreds af interessenter i forbindelse med udarbejdelsen af AF19. På disse dialogmøder har der været mulighed for at uddybe høringssvarene og diskutere syn på den fremtidige udvikling i energisystemet på et tidligt tidspunkt i processen for fastlæggelse af forløbene til AF19.

Offentlig høring af AF19

En høringsudgave af AF19 var i høring i perioden 25. juni  - 8. august 2019. Som oplæg til den offentlige høring var høringsudgaver af rapport og regneark digitalt tilgængelige på Energistyrelsens hjemmeside. Høringsudgaven blev ligeledes præsenteret ved et offentligt møde d. 1. juli 2019 med henblik på at give eksterne interessenter mulighed for at stille opklarende spørgsmål

Efter høringsperioden samlede Energistyrelsen kommentarerne og udarbejdede høringssvar og på baggrund af høringssvarene den endelige version af analyseforudsætninger til Energinet 2019.

Læs høringssvar og Energistyrelsens kommentarer hertil.

Baggrundsmateriale

Der udgives ifm. Analyseforudsætninger til Energinet en række baggrundsbilag, som dokumenterer forudsætninger og detailresultater.

Se baggrundsbilag på Baggrundsbilag til fremskrivninger

Tidligere års analyseforudsætninger

Analyseforudsætninger til Energinet 2018

Analyseforudsætninger til Energinet 2018 er en beskrivelse af det danske energisystems udvikling frem mod 2040 til brug for Energinets opgave med at udvikle energisystemets infrastruktur. Med 2018-udgaven var det første gang Energistyrelsen stod som ansvarlig for publikationen, der tidligere blev udarbejdet af Energinet.

Læs Analyseforudsætninger til Energinet 2018: 
Rapport - Analyseforudsætninger til Energinet 2018
Find datagrundlaget i regneark: 
Offentligt datagrundlag - analyseforudsætninger til Energinet 2018

Øvrigt materiale

Power and Gas Sector Outlook for Infrastructure Planning 2018

Notat om landvind-potentialemodellen

Temaanalyse om store datacentre

Baggrundsnotat om elprisfremskrivninger i basisfremskrivningen og analyseforudsætninger til Energinet 2018

Bilag 1 til baggrundsnotat om elprisfremskrivninger i basisfremskrivningen og analyseforudsætninger til Energinet 2018

Høringssvar

Energistyrelsens svar på kommentarer modtaget i forbindelse med høring af Analyseforudsætninger til Energinet 2018 (AF18)

Analyseforudsætninger fra 2017 og tidligere

Frem til og med 2017 blev analyseforudsætningerne udgivet af Energinet, og de kan findes på Energinets hjemmeside. Læs Analyseforudsætninger 2017.

Kontakt

Iben Moll Rasmussen
Chefkonsulent (+45) 3392 6796
Mette Larsen
Specialkonsulent (+45) 3392 6869
Morten Egestrand
Fuldmægtig (+45) 3392 6823