Analyseforudsætninger til Energinet

Analyseforudsætningerne angiver et sandsynligt udviklingsforløb for det danske el- og gassystem frem mod 2050.

Analyseforudsætningerne udarbejdes til brug for Energinets opgave med at planlægge udviklingen i transmissionsnettet og koncentrerer sig om udviklingen i el- og gasforbrug samt i el- og fjernvarmeproduktionskapaciteter.

Energistyrelsen tager i udarbejdelsen af Analyseforudsætningerne højde for den generelle teknologiudvikling og forudsætter opnåelse af politiske målsætninger, også hvis der ikke er vedtaget konkrete virkemidler til opnåelse heraf. I modsætning til Klimafremskrivning er Analyseforudsætningerne dermed ikke baseret på et Frozen Policy-scenarie.

Analyseforudsætninger til Energinet 2023 (AF23)

Analyseforudsætninger til Energinet 2023 er offentliggjort den 13. oktober 2023. Materialet omfatter et sammenfatningsnotat, 12 baggrundsnotater, 2 bilag og et datasæt.

Sammenfatningsnotat

Sammenfatningsnotatet introducerer AF23 generelt og fremhæver centrale forudsætninger med udgangspunkt i baggrundsnotaterne.

Download Sammenfatningsnotat

Datasæt

Dataarket indeholder data til grund for AF23.

Download Dataark 

Baggrundsnotater

Baggrundsnotaterne beskriver priser, sektorer og teknologier i AF23.

AF23 - Baggrundsnotat – Brændselspriser  

AF23 - Baggrundsnotat – CO2-kvotepris 

AF23 - Baggrundsnotat – Datacentre 

AF23 - Baggrundsnotat – Ellagring 

AF23 - Baggrundsnotat – Eltransmissionsforbindelser til udlandet 

AF23 - Baggrundsnotat – Forbrug i husholdninger og erhverv 

AF23 - Baggrundsnotat – Ledningsgas og gasstrømme 

AF23 - Baggrundsnotat – Power-to-X og DAC 

AF23 - Baggrundsnotat – Termisk kapacitet m.m. 

AF23 - Baggrundsnotat – Transport 

AF23 - Baggrundsnotat – VE på land 

AF23 - Baggrundsnotat – Vindmøller på havet 

Øvrigt materiale 

AF23 – Bilag – Ellagring – Rentabilitetsanalyse 

AF23 – Bilag – Justering af udlandsscenarie 

AF23 – Bilag – Elprisfremskrivninger

AF23 – Bilag – Data bag elprisfremskrivninger

AF23 – Bilag – El- og fjernvarmeproduktion

Offentlig høring af AF23

Energistyrelsen offentliggjorde den 8. september 2023 en høringsudgave af Analyseforudsætninger til Energinet 2023 med henblik på at give eksterne interessenter mulighed for at stille opklarende spørgsmål inden høringsfristens udløb den 29. september 2023.

Energistyrelsen har udarbejdet et høringsnotat, der organiserer høringssvarene efter emne og respondent samt Energistyrelsens kommentarer angivet efter hvert svar.

Download Høringsnotat 

Høringssvar

Biogas Danmark 

Brintbranchen 

Cerius-Radius 

CONCITO 

Dansk Fjernvarme 

De Danske Bilimportører 

DTL-Danske Vognmænd 

Evida 

Green Power Denmark 

PlanEnergi 

Ørsted 

Tidligere års analyseforudsætninger

Analyseforudsætninger til Energinet 2022 (AF22)

Analyseforudsætninger til Energinet 2022 er offentliggjort den 9. januar 2023. Materialet omfatter et sammenfatningsnotat, 12 baggrundsnotater og et datasæt.

Sammenfatningsnotat

Sammenfatningsnotatet introducerer AF22 generelt og fremhæver centrale forudsætninger med udgangspunkt i baggrundsnotaterne.

Download Sammenfatningsnotat

Datasæt

Dataarket indeholder data til grund for AF22.

Download Dataark 

Baggrundsnotater

Baggrundsnotaterne beskriver priser, sektorer og teknologier i AF22.

AF22 - Baggrundsnotat - Brændselspriser

AF22 - Baggrundsnotat - CO2-kvotepris

AF22 - Baggrundsnotat - Datacentre

AF22 - Baggrundsnotat - Eltransmissionsforbindelser til udlandet

AF22 - Baggrundsnotat - Ledningsgas og gasstrømme

AF22 - Baggrundsnotat - Forbrug i husholdninger og erhverv

AF22 - Baggrundsnotat - Power-to-X og DAC

AF22 - Baggrundsnotat - Solceller

AF22 - Baggrundsnotat - Termisk kapacitet m.m.

AF22 - Baggrundsnotat - Transport

AF22 - Baggrundsnotat - Vindmøller på havet

AF22 - Baggrundsnotat - Vindmøller på land

Øvrigt materiale 

Baggrundsnotat om elprisfremskrivninger Analyseforudsætninger til Energinet 2022

Datasæt med elpriser 

Datasæt med elpriser på timeniveau 

Datasæt med elsystem timeserier

Vejledning til AF22 - Langsigtet udbygning med PtX og havvind

Offentlig høring af AF22

Energistyrelsen offentliggjorde den 23. september 2022 en høringsudgave af Analyseforudsætninger til Energinet 2021 med henblik på at give eksterne interessenter mulighed for at stille opklarende spørgsmål inden høringsfristens udløb den 10. oktober 2022.

Energistyrelsen har udarbejdet et høringsnotat, der organiserer høringssvarene efter emne og respondent samt Energistyrelsens kommentarer angivet efter hvert svar.

Download Høringsnotat

Høringssvar

Better Energy

Biogas Danmark

Brintbranchen

CIP

CONCITO

Dansk Fjernvarme

De Danske Bilimportører

Drivkraft Danmark

DTL Danske Vognmænd

Evida

Green Power Denmark

Ørsted

Analyseforudsætninger til Energinet 2021 (AF21)

Analyseforudsætninger til Energinet 2021 er offentliggjort den 12. oktober 2021. Materialet omfatter et sammenfatningsnotat, 12 baggrundsnotater og et datasæt.

Sammenfatningsnotat

Sammenfatningsnotatet introducerer AF21 generelt og fremhæver centrale forudsætninger med udgangspunkt i baggrundsnotaterne.

Download Sammenfatningsnotat

Datasæt

Dataarket indeholder data til grund for AF21.

Download Dataark 

Baggrundsnotater

Baggrundsnotaterne beskriver priser, sektorer og teknologier i AF21.

AF21 - Baggrundsnotat - Brændselspriser til 2021-fremskrivninger

AF21 - Baggrundsnotat - CO2-kvotepris

AF21 - Baggrundsnotat - Datacentre

AF21 - Baggrundsnotat - Eltransmissionsforbindelser til udlandet

AF21 - Baggrundsnotat - Ledningsgas og gasstrømme

AF21 - Baggrundsnotat - Forbrug i husholdninger og erhverv

AF21 - Baggrundsnotat - Power-to-X og DAC

AF21 - Baggrundsnotat - Solceller

AF21 - Baggrundsnotat - Termisk kapacitet m.m.

AF21 - Baggrundsnotat - Transport

AF21 - Baggrundsnotat - Vindmøller på havet

AF21 - Baggrundsnotat - Vindmøller på land

Øvrigt materiale 

Baggrundsnotat om elprisfremskrivninger Analyseforudsætninger til Energinet 2021

Datasæt med elpriser 

Datasæt med elpriser på timeniveau 

Brintpris

Energinet sender sideløbende med høringen af udkast til AF21 udkast til forudsætninger for brintpris i høring. Læs mere på Energinets hjemmeside.

Offentlig høring af AF21

Energistyrelsen offentliggjorde den 16. august 2021 en høringsudgave af Analyseforudsætninger til Energinet 2021 med henblik på at give eksterne interessenter mulighed for at stille opklarende spørgsmål inden høringsfristens udløb den 5. september 2021.

Energistyrelsen har udarbejdet et høringsnotat, der organiserer høringssvarene efter emne og respondent samt Energistyrelsens kommentarer angivet efter hvert svar.

Download Høringsnotat

Høringssvarene kan findes nedenfor:

Høringssvar

Better Energy

Biogas Danmark

Brintbranchen

CONCITO

Dansk Energi

Dansk Fjernvarme

Dansk Solkraft

De Danske Bilimportører

Evida

HOFOR

Klimarådet

TEKNIQ Arbejdsgiverne

Wind Denmark

Ørsted

Analyseforudsætninger til Energinet 2020 (AF20)

Analyseforudsætninger til Energinet 2020 er offentliggjort d. 31. august 2020. Materialet omfatter et sammenfatningsnotat, et antal baggrundsnotater og et datasæt

Sammenfatningsnotat

Sammenfatningsnotatet introducerer AF20 generelt og fremhæver centrale forudsætninger med udgangspunkt i baggrundsnotaterne.

Download Sammenfatningsnotat

Datasæt

Datasættet indeholder data til grund for AF20.

Download Datasæt (Opdateret d. 23.09.2020)

Baggrundsnotater

Baggrundsnotaterne beskriver priser, sektorer og teknologier i AF20.

AF20 - Baggrundsnotat - Brændselspriser til 2020-fremskrivninger

AF20 - Baggrundsnotat - CO2-kvotepris

AF20 - Baggrundsnotat - datacentre

AF20 - Baggrundsnotat - eltransmissionsforbindelser til udlandet

AF20 - Baggrundsnotat - ledningsgas og gasstrømme

AF20 - Baggrundsnotat - forbrug i husholdninger og erhverv

AF20 - Baggrundsnotat - Power-to-X

AF20 - Baggrundsnotat - solceller

AF20 - Baggrundsnotat - termisk kapacitet, store varmepumper mm. (Opdateret d. 23.09.2020).

AF20 - Baggrundsnotat - transport

AF20 - Baggrundsnotat - vindmøller på havet

AF20 - Baggrundsnotat - vindmøller på land

Øvrigt materiale

Baggrundsnotat om elprisfremskrivninger i Analyseforudsætninger til Energinet 2020

Datasæt med elpriser på timeniveau (Opdateret d. 14.10.2020)

Rapport om Driftsomkostninger for ældre vindmøller

Offentlig høring af AF20

Energistyrelsen offentliggjorde d. 26. juni 2020 en høringsudgave af Analyseforudsætninger til Energinet 2020 med henblik på at give eksterne interessenter mulighed for at stille opklarende spørgsmål inden høringsfristens udløb d. 7. august 2020.

Energistyrelsen har udarbejdet et høringsnotat, der organiserer høringssvarene efter emne og respondent og med Energistyrelsens kommentarer angivet efter hvert svar.
Download høringsnotatet

Høringssvarene kan findes i deres fulde længde nedenfor:

Høringssvar

Analyseforudsætninger til Energinet 2019 (AF19)

Analyseforudsætninger til Energinet 2019 (AF19) blev offentliggjort d. 18. september 2019.

Udgivelsen omfatter en rapport og et tilhørende dataark.

Download rapporten Analyseforudsætninger til Energinet 2019

Download tilhørende dataark

Høringssvar til AF19

Læs høringssvar og Energistyrelsens kommentarer hertil.

Baggrundsmateriale

Der blev i forbindelse med Analyseforudsætninger til Energinet 2019 udgivet en række baggrundsbilag, som dokumenterer forudsætninger og detailresultater.

Se baggrundsbilag på Baggrundsbilag til fremskrivninger

Analyseforudsætninger til Energinet 2018 (AF18)

Analyseforudsætninger til Energinet 2018 er en beskrivelse af det danske energisystems udvikling frem mod 2040 til brug for Energinets opgave med at udvikle energisystemets infrastruktur. Med 2018-udgaven var det første gang Energistyrelsen stod som ansvarlig for publikationen, der tidligere blev udarbejdet af Energinet.

Læs Analyseforudsætninger til Energinet 2018: 
Rapport - Analyseforudsætninger til Energinet 2018
Find datagrundlaget i regneark: 
Offentligt datagrundlag - analyseforudsætninger til Energinet 2018

Øvrigt materiale

Power and Gas Sector Outlook for Infrastructure Planning 2018

Notat om landvind-potentialemodellen

Temaanalyse om store datacentre

Baggrundsnotat om elprisfremskrivninger i basisfremskrivningen og analyseforudsætninger til Energinet 2018

Bilag 1 til baggrundsnotat om elprisfremskrivninger i basisfremskrivningen og analyseforudsætninger til Energinet 2018

Høringssvar

Energistyrelsens svar på kommentarer modtaget i forbindelse med høring af Analyseforudsætninger til Energinet 2018 (AF18)

Analyseforudsætninger fra 2017 og tidligere

Frem til og med 2017 blev analyseforudsætningerne udgivet af Energinet, og de kan findes på Energinets hjemmeside. Læs Analyseforudsætninger 2017.

Kontakt

Fællespostkasse for Analyseforudsætninger