Energistyrelsen åbner for ansøgninger til klimastøtten til Arktis

Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Det er nu muligt at ansøge om støtte til projekter, der fokuserer på at følge og dokumentere klimaændringer og deres effekter i Arktis, særligt hvad angår Grønland via puljen for klimastøtte til Arktis. Puljen er åben for alle, og der er ansøgningsfrist søndag d. 14. november 2021.


Klimaet i Arktis ændrer sig hastigt. Det har vidtrækkende konsekvenser befolkningen i Arktis og for globale miljø og klimaforhold. Siden 1996 har Danmark støttet langsigtede undersøgelser af klimaforandringer og deres konsekvenser i Rigsfællesskabet arktiske områder, og Energistyrelsen åbner nu for ansøgninger til klimastøtten til Arktis.

Gennem puljen kan der bl.a. søges om midler til monitorering, udredning og dokumentation af klimaændringernes effekter i Arktis, projekter der styrker Grønlands og Færøernes grundlag for tilslutning til samt implementering af internationale konventioner og aftaler på klimaområdet og formidling af viden om ordningens resultater og om klimaændringer og deres effekter i Arktis.

Formålet for Klimastøtte til Arktis er at understøtte Damarks deltagelse i og bidrage til internationale politiske samarbejder om klimaændringer og deres effekter i Arktis, herunder særligt samarbejder i regi af Arktisk Råd.

Læs mere om klimasamarbejdet i Arktis og klimastøtte til Arktis på Energistyrelsens hjemmeside.

Ansøgningerne skal være Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i hænde senest søndag d. 14. november 2021 kl 23.59. Svar på ansøgninger kan forventes inden udgangen af februar 2021.

Ansøgningsskema skal anvendes, og ansøgninger kan udfærdiges på dansk eller engelsk. Skemaet med vejledning findes på Energistyrelsens hjemmeside under administrativt materiale

Ansøgninger sendes elektronisk til klimastoettearktis@ens.dk og msdo@ens.dk. Kontakt Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Energistyrelsen, AC medarbejder Morten Skovgård Olsen, tlf.: 33 95 09 64, msdo@ens.dk.

Tags:

Internationalt
Klima og CO2

Emner:

Virksomhed, generelt
Telekommunikation
Energispørgsmål
Naturressourcer
Drivhuseffekten
Internationale aftaler, samarbejde
Telefoni, mobiltelefoni
Klima

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Morten Christensen
Teamleder for Presse & Kommunikation (+45) 3392 6858
Laura Andersen
Pressemedarbejder (+45) 3395 0906

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig på Mynewsdesk