Energistyrelsen åbner et Power-to-X sekretariat

12. september 2022

Energistyrelsen etablerer et nyt sekretariat for Power-to-X (PtX), som fremover vil være kontaktpunkt for alle henvendelser om PtX. Sekretariatet skal blandt andet kunne vejlede om godkendelsesprocesser samt fungere som bindeled mellem interessenter og myndigheder.

Energistyrelsens PtX-sekretariat er nedsat som en del af PtX-taskforcen, der fremgår af PtX-aftalen. Sekretariatet har til opgave at understøtte udviklingen af PtX i Danmark og bistå aktører, interessenter og myndigheder med vejledning.

PtX-sekretariatet fungerer som et fælles kontaktpunkt og indgang for henvendelser om PtX. Sekretariatet vil kunne besvare flere typer af henvendelser. På sigt skal sekretariatet blandt andet vejlede om tilladelser og godkendelsesprocedurer på PtX-området.

Se sekretariatets kontaktinformation

Som en del af PtX-taskforcen nedsættes nu også to andre organer.

For det første opretter Energistyrelsen en arbejdsgruppe med relevante myndigheder, der eksempelvis skal fremme koordinering og tempoet i sagsbehandlingen på PtX-området.

For det andet etableres et interessentforum, der blandt andet skal hjælpe med at identificere og adressere barrierer og muligheder for udviklingen af PtX i Danmark og på den måde understøtte PtX-aftalens ambitiøse mål om 4-6 GW elektrolysekapacitet i Danmark i 2030.

Sekretariatet indkalder snart til møde i begge organer. De første møder forventes afholdt i september og oktober i år.

Læs mere om sekretariatet, arbejdsgruppen og interessentforummet
Læs aftale om fremme af brint og grønne brændstoffer af 15. marts 2022

Kontaktpersoner

Laura Andersen
Pressemedarbejder (+45) 3395 0906
Morten Christensen
Teamleder for Kommunikation (+45) 3392 6858

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig