Energistyrelsen åbner nu for ansøgninger om klimastøtte til Arktis

17. oktober 2022
Billede: Energistyrelsen
Billede: Energistyrelsen

Det er nu muligt at ansøge om støtte til projekter, der fokuserer på at følge og dokumentere klimaændringer og deres effekter i Arktis. Der er særligt fokus på projekter, der angår Grønland via puljen for klimastøtte til Arktis. Puljen er åben for alle, og der er ansøgningsfrist søndag d. 20. november 2022.

Klimaet i Arktis ændrer sig drastisk og i høj fart. Det har vidtrækkende konsekvenser for globale miljø- og klimaforhold og for indbyggerne i Arktis. Danmark har siden 1996 støttet langsigtede undersøgelser af klimaforandringer og deres konsekvenser i Rigsfællesskabet arktiske områder, og Energistyrelsen åbner nu for ansøgninger til klimastøtten til Arktis.

Gennem puljen kan der blandt andet søges om midler til monitering, udredning og dokumentation af klimaændringernes effekter i Arktis. Der kan også søges om midler til projekter, der styrker Grønlands og Færøernes grundlag for tilslutning til samt implementering af internationale konventioner og aftaler på klimaområdet og formidling af viden om ordningens resultater og om klimaændringer og deres effekter i Arktis.

Formålet med klimastøtte til Arktis er at understøtte Danmarks deltagelse i internationale politiske samarbejder om klimaændringer og deres effekter i Arktis.

Læs mere om klimasamarbejdet i Arktis og klimastøtte til Arktis på Energistyrelsens hjemmeside.

Ansøgningerne skal være Energistyrelsen i hænde senest søndag d. 20. november 2022 kl 23.59. Svar på ansøgninger kan forventes inden udgangen af februar 2023.

Ansøgningsskema skal anvendes, og ansøgninger kan udfærdiges på dansk eller engelsk. Skemaet med vejledning findes på Energistyrelsens hjemmeside under administrativt materiale 

Ansøgninger sendes elektronisk til klimastoettearktis@ens.dk og msdo@ens.dk.

Kontakt

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Energistyrelsen, AC medarbejder Morten Skovgård Olsen, tlf.: 33 95 09 64, msdo@ens.dk.

Kontaktpersoner

Laura Andersen
Press Officer (+45) 3395 0906
Ture Falbe-Hansen
Head of Media Relations (+45) 2513 7846

Relaterede dokumenter

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig