Energistyrelsen åbner nu puljen for negative emissioner via CCS

29. august 2023

Udbuddet af puljen for negative emissioner via CCS (NECCS-puljen) er nu sat i gang. NECCS-puljen skal sikre fangst og lagring af biogent CO2 fra 2025. Der er frist for at indgive tilbud 1. december 2023.

Allerede i juni blev de væsentligste ændringer i udbudsmaterialet for puljen for negative emissioner via CCS (NECCS-puljen) kommunikeret ud, og nu er det endelige materiale offentliggjort af Energistyrelsen. NECCS-puljen skal sikre negative CO2-emissioner, der kan bidrage til opfyldelsen af Danmarks klimamål i henhold til Klimaloven.

Energistyrelsen har afholdt to markedsdialoger om NECCS-puljen senest fra marts til maj 2023, og markedsaktørernes input har været nyttige i forhold til at udfærdige udbudsmaterialet. NECCS-puljens samlede budget på ca. 2,6 milliarder kroner (2023-priser) skal dække omkostninger til fangst, transport og geologisk lagring af biogent eller atmosfærisk CO2. Udbuddet af støttemidlerne er et offentligt udbud, hvor det ikke er muligt at forhandle med tilbudsgivere undervejs i processen.

Det praktiske

Den 1. december 2023 er der frist for afgivelse af tilbud. Tilbuddet skal afgives via det elektroniske udbudssystem ”Digitale Udbud”. Energistyrelsen vil afholde et informationsmøde om udbudsmaterialet d. 28. september fra kl. 13.00 til 16.00. Det er muligt at finde uddybende information om mødet i udbudsmaterialet. 

Udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort på EU’s elektroniske udbudsplatform, Tender Electronic Daily (TED), og er også offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside. Materialet er på engelsk.

Se udbudsbekendtgørelsen og det øvrige materiale

Al kommunikation mellem tilbudsgivere og Energistyrelsen i forbindelse med udbuddet skal foregå via udbudssystemet “Digitale Udbud”. Kommunikationen skal foregå på engelsk.

Fakta

  • Som en del af den danske finanslov for 2022 vedtog et flertal af Folketingets partier at oprette NECCS-puljen, som er målrettet støtte til etablering af en værdikæde for negative emissioner. Puljen skal udmøntes i perioden 2025 til og med 2032.
  • Det er forventningen, at NECCS-puljen skal realisere 0,5 millioner ton negative CO2-emissioner om året.
  • Støtten bliver udbetalt pr. ton geologisk lagret CO2.

Kontaktpersoner

Pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig