Energistyrelsen åbner for supplerende høring af Hesselø Havvindmøllepark

10. oktober 2022

Energistyrelsen åbner for en supplerende 5-ugers offentlig høring af den marine del af miljøvurderingen af planen for Hesselø Havvindmøllepark.

Forligskredsen bag Klimaaftale om grøn strøm og varme af 25. juni 2022 har besluttet at rykke området for Hesselø Havvindmøllepark til en sydligere lokalitet (figurens lysegrønne område).

Energistyrelsen inviterer derfor borgere, virksomheder, myndigheder og andre med interesse i den kommende Hesselø Havvindmøllepark med tilhørende anlæg på land til at indsende deres ideer og forslag til, hvad der skal indgå i den marine del af miljøvurderingen af planen (SMV) for Hesselø Havvindmøllepark.

Den strategiske miljøvurdering (SMV) og miljøkonsekvensvurderingen (VVM) af landdelen af Hesselø Havvindmøllepark er uændret, og er derfor ikke en del af denne høring, da den indgik i den tidligere offentlige høring i februar-marts 2021.

Idéhøringen løber over en periode på fem uger - fra mandag den 11. oktober til mandag den 14. november 2022.

Læs det relevante høringsmateriale samt information om, hvordan man deltager i høringen mv.

Efter høringen vil Energistyrelsen bl.a. på baggrund af høringssvarene beslutte hvilke emner og miljøpåvirkninger, der skal belyses i den marine del af miljøvurderingen af planen (SMV) for Hesselø Havvindmøllepark.

2. offentlige høring afholdes i første del af 2024

Resultatet af disse miljøvurderingen forventes fremlagt i 2. offentlige høring i første del af 2024. Hvis VVM-tilladelse kan tildelesk, ventes det at ske i form af en § 25-tilladelse efter miljøvurderingsloven til landanlægget medio 2024 for det landbaserede projekt.

Miljøkonsekvensvurderingen af det konkrete projekt (VVM) på havet vil blive gennemført i perioden 2025-2026, når vinderen af udbuddet for Hesselø Havvindmøllepark er udpeget. Som led i miljøvurderingsprocessen for det konkrete projekt på havet forventes afholdt idéhøring i 2025 og 2. offentlig høring om miljøkonsekvensrapporten i 2026. Senere i 2026 forventes etableringstilladelsen (VVM-tilladelsen) til Hesselø Havvindmøllepark at kunne udstedes, hvis miljøvurderingsprocessen understøtter en tilladelse.

Fakta

  • Projektet består af et antal havvindmøller svarende til 800 - 1.200 MW.
  • Hesselø Havvindmøllepark forventes at være i fuld drift senest i 2029.
  • Møllerne placeres i Hesselø Bugt ca. 30 km fra Nordsjællands kyst, ca. 30 km fra Anholt og ca. 35 km fra Djursland.
  • Der skal lægges søkabler til Gilbjerg Hoved i Nordsjælland. Ved Pårup etableres eventuelt en ny højspændingsstation. Herfra lægges nedgravede landkabler til højspændingsstationen Hovegaard nord for Ballerup. Denne station udbygges.

Yderligere information

Læs yderligere information om Hesselø-udbuddet på Energistyrelsens hjemmeside:ens.dk/hesselo (på engelsk).

Hvis du ønsker at holde dig orienteret om Hesselø Havvindmøllepark kan du på hjemmesiden tilmelde dig Energistyrelsens nyhedsbrev.

Borgerrettet information findes her på Energistyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Fuldmægtig, Randi Lucie Aliaga (rla@ens.dk), (+45) 33 92 78 35

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig