Energistyrelsen får ansvar for ELFORSK-pulje

1. juli 2024

Tilskudspuljen ELFORSK, der har til formål at fremme effektiv og fleksibel energianvendelse, har de seneste år været administreret i et samarbejde mellem Energistyrelsen og Green Power Denmark. Ansvaret for administration af puljen overgår nu til Energistyrelsen.

ELFORSK har til formål at fremme forskning og udvikling af løsninger, der skal øge effektiv energianvendelse og fleksibelt el- og energiforbrug. Dette sker gennem tilskud til projekter, der fremmer innovationen inden for data, digitalisering og sektorkobling.

ELFORSK kom for første gang i 2022 på Finansloven og fik i den forbindelse ny administration og ændrede strategisk fokus. Puljen har siden da været administreret i samarbejde mellem Energistyrelsen og Green Power Denmark, og der har årligt været udbudt 24,25 millioner kroner fra puljen.

Energistyrelsen og Green Power Denmark har netop udmøntet 12 millioner kroner fra ELFORSK til tre grønne digitaliseringsprojekter. Nu træder Green Power Denmark ud af administrationen af ELFORSK, og ansvaret overdrages til Energistyrelsen.

Energistyrelsen støtter og faciliterer forsknings-, innovations- og udviklingsprojekter inden for en lang række områder. Ifølge vicedirektør Iben Møller Søndergård er der derfor også god logik i, at Energistyrelsen overtager ansvaret for ELFORSK, så der i højere grad kan sikres samspil mellem puljer og energiprojekter i flere led af værdikæden.

”Det er med glæde, at vi overtager det fulde ansvar for ELFORSK. Vi har i Energistyrelsen stort fokus på digitalisering og sektorkobling, og det giver rigtig god mening at kunne administrere puljen i samspil med Energistyrelsens andre puljer til udvikling af ny teknologi,” fortæller vicedirektør Iben Møller Søndergård.

Der pågår nu et arbejde med at etablere det nye administrationsgrundlag, der skal sikre den mest fordelagtige og effektive administration af ELFORSK fremover.

Vi har haft et godt samarbejde med Green Power Denmark, som har lagt et stort arbejde i at få ELFORSK-puljen op at stå – et arbejde, der nu skal danne grundlag for vores videre arbejde med puljen,” siger Iben Møller Søndergård.

Lea Bigom Wichmand, afdelingschef i Green Power Denmark tilføjer: ”ELFORSK-programmet har gennem årene skabt stor værdi i Green Power Denmarks medlemskreds, der har en naturlig interesse i forskning og udvikling inden for energieffektivisering, digitalisering og sektorkobling. Nu overdrager vi arbejdet til Energistyrelsen, som jeg er overbevist om vil fortsætte det gode arbejde og bidrage med synergier i administrationen af de grønne puljer, der kan fremme innovation i energisektoren.

Det forventes, at der igen udbydes midler til nye projekter i foråret 2025.

Læs mere om ELFORSK her.

Alle projekter, der har modtaget tilskud fra ELFORSK gennem tiden, kan findes på det fælles projektgalleri for offentligt støttede danske energiprojekter.

Kontakt

Henrik Holm Friis, Fuldmægtig i Energistyrelsen, htaf@ens.dk, +45 33 92 77 99

Claus Meineche, Kontorchef i Energistyrelsen, clme@ens.dk, +45 33 92 77 93

Kontaktpersoner

Energistyrelsens pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig