Energistyrelsen giver driftstilladelse til Baltic Pipe

21. juli 2022
Billede: Gaz-System S.A. og Energinet, https://www.baltic-pipe.eu/dk/
Billede: Gaz-System S.A. og Energinet, https://www.baltic-pipe.eu/dk/

Energistyrelsen har meddelt tilladelser til at sætte Baltic Pipe rørledningen i drift på dansk søterritorium og kontinentalsokkel i Nordsøen og Lillebælt samt Østersøen. Tilladelserne er meddelt på en række vilkår.

Energistyrelsen har den 21. juli 2022 meddelt en tilladelse til Energinet til drift af Baltic Pipe rørledningen på dansk søterritorium og kontinentalsokkel i Nordsøen og Lillebælt samt en tilladelse til Gaz-System S.A. til drift af rørledningen på dansk søterritorium og kontinentalsokkel i Østersøen.

Tilladelserne er meddelt på en række vilkår, der skal sikre en sikkerhedsmæssig forsvarlig drift af rørledningen. Vilkår fra etableringstilladelserne af 25. oktober 2019 er fortsat gældende i det omfang, at de endnu ikke er opfyldt eller fortsat er relevante i forbindelse med driften af rørledningen. Idriftsættelse kan tidligst ske, når relevante vilkår i etableringstilladelsen og driftstilladelsen er opfyldt.

Tilladelserne meddeles i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 1520 af 15. december 2017 om visse rørledningsanlæg på søterritoriet og kontinentalsoklen som ændret ved bekendtgørelse nr. 1431 af 25. juni 2021.

Se tilladelse til drift af Baltic Pipe naturgasrørledningen

Styrket forsyningssikkerhed

Baltic Pipe projektet er med til at styrke Danmarks forsyningssikkerhed. Vi står allerede stærkt, da ca. 25% af Danmarks gasforbrug dækkes af vores egen produktion af biogas, og de danske gaslagre er godt fyldte. Med driftstilladelserne til Baltic Pipe har vi taget endnu et vigtigt skridt i retningen af at mindske vores afhængighed af russisk gas.

Baggrund

Baltic Pipe rørledningen i dansk farvand er del af et større rørledningsprojekt, der blandt andet består af en undersøisk rørledning til transport af gas fra Norge til Polen. Den samlede længde af rørledningsruten er ca. 850 km lang og løber fra Europipe II-naturgasrørledningen i den danske del af Nordsøen og tværs over dansk land- og havområde samt svensk og polsk havområde, inden rørledningen går i land ved Polens kyst.

Rørledningen kan transportere op mod 10 mia. m3 naturgas om året ved fuld kapacitet, og ifølge selskabernes tidsplan er idriftsættelse planlagt den 1. oktober 2022, hvor en del af rørledningens fulde kapacitet vil blive taget i brug.

Kontakt

Mads Kløve Hallstrøm, Energistyrelsen, tlf.: 3395 0837, e-mail: mklh@ens.dk

Kontaktpersoner

Ellen Hougaard
Pressemedarbejder (+45) 3395 5043

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig