Energistyrelsen godkender forundersøgelser for Lillebælt Syd Vindmøllepark

13. februar 2024
Kortet viser forundersøgelsesområdet med den sydlige og nordlige placering af Lillebælt Syd Havvindmøllepark.
Kortet viser forundersøgelsesområdet med den sydlige og nordlige placering af Lillebælt Syd Havvindmøllepark.

Energistyrelsen har den 7. februar 2024 godkendt forundersøgelses­rapporten, for Lillebælt Syd Vindmøllepark. Godkendelsen giver bygherren mulighed for at gå videre til de næste skridt i ansøgningsprocessen, herunder at ansøge om etableringstilladelse.

Energistyrelsen har den 7. februar 2024 godkendt forundersøgelsesrapporten for Lillebælt Syd Vindmøllepark, der består af en miljøkonsekvensrapport. Med godkendelsen har Energistyrelsen vurderet, at forundersøgelsesrapporten opfylder miljøvurderingslovens krav til indhold, og at det ikke på det foreliggende grundlag kan afvises, at der kan opstilles en havvindmøllepark i området, som ligger mellem Als og Helnæs på Fyn.

Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten giver ikke projektudvikleren, Lillebælt Vind A/S, der er bygherre, ret til at opføre havvindmølleparken. Men godkendelsen giver bygherre mulighed for at gå videre til de næste skridt i ansøgningsprocessen, herunder at ansøge om etableringstilladelse.

Energistyrelsen tager først endelig stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet, når der har været gennemført en offentlig høring af bygherres ansøgning om etableringstilladelse.

Miljøkonsekvensrapport og ansøgning i otte ugers høring

Hvis bygherre vælger at søge om etableringstilladelse, skal ansøgningen om etableringstilladelse, den godkendte miljøkonsekvensrapport med relevante bilag, et udkast til Energistyrelsens etableringsafgørelse samt høringsnotatet fra den gennemførte myndighedshøring af miljøkonsekvensrapporten sendes i otte ugers offentlig høring. Høringen forventes i givet fald at starte ultimo februar.

Læs mere på ens.dk om projektet og Energistyrelsens afgørelse

Fakta om projektet

  • Lillebælt Syd Vindmøllepark omfatter opstilling af 10-23 havvindmøller inden for et samlet forundersøgelsesområde på ca. 32 km2.
  • Møllerne ønskes placeret mellem Als og Helnæs på Fyn – ca. 3 km fra Als.

Kontakt

Camilla Engelbrecht Wentzel, fuldmægtig i Energistyrelsen – (clawl@ens.dk), tlf. +45 3395 5170

Christine Schultz Yde Eriksen, fuldmægtig i Energistyrelsen – (chrn@ens.dk), tlf. +45 3395 1270

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig