Energistyrelsen inviterer til markedsdialog om udbud af biogas og andre grønne gasser

4. december 2023
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Energistyrelsen inviterer nu potentielle tilbudsgivere og relevante markedsaktører til at deltage i markedsdialog om udbuddet. Dialogen følger op på den indledende dialog om rammerne for udbud af biogas og andre grønne gasser.

Udbudsvilkårene er blevet justeret blandt andet på baggrund af dialogen med branchen og er samtidig et krav i de nye statsstøtteretningslinjer. Udbudsmaterialet sendes nu i seks ugers offentlig høring.

Denne markedsdialog vil give markedsaktører, herunder potentielle tilbudsgivere, mulighed for at afgive skriftlig feedback, input og anbefalinger til Energistyrelsens overvejelser omkring udbuddet. Markedsaktørernes bidrag vil tjene som input til Energistyrelsens endelige udformning af udbudsmateriale og -betingelser.

Potentielle tilbudsgivere skal være opmærksomme på, at der ikke kan modtages oprindelsesgarantier for den støttede produktion i forhold til den indledende dialog. Første og andet udbud bliver lagt sammen til en samlet pulje på 377 millioner kroner (2024 priser).  

Invitation til markedsdialog

Frist for høringssvar er den 25. januar 2023. Høringssvar sendes til ens@ens.dk med kopi til sncn@ens.dk mærket 'Høringssvar udbud af biogas og andre grønne gasser'.

Opdaterede udkast til udbudsvilkår kan findes på denne side.

Informationsmøde om markedsdialogen

Der afholdes et informationsmøde den 18. december 2023 fra klokken 15.00 til 16.30 i Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København i Mødelokale MC1. Det er muligt at deltage på Skype.

Tilmelding til arbdx@ens.dk med angivelse af, om du møder op fysisk eller ønsker at deltage over Skype. Frist for tilmelding er 13. december 2023.

Kontakt

Chefkonsulent Kristian Havskov Sørensen, krha@ens.dk, +45 33 92 78 10

Kontaktpersoner

Laura Andersen
Pressemedarbejder (+45) 3395 0906
Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig