Energistyrelsen offentliggør analyse om regulering af leveringskvaliteten i distributionsnettet

Billede: Energistyrelsen
Billede: Energistyrelsen

Energistyrelsen offentliggør en analyse på elområdet, som danner en del af grundlaget for arbejdet med at sikre en effektiv elinfrastruktur, der understøtter elektrificeringen og den grønne omstilling.


Analyse af leveringskvaliteten i distributionsnettet har bl.a. baggrund i El-reguleringsudvalgets rapport fra 2014, hvor det blev anbefalet, at vurderingen af netvirksomhedernes leveringskvalitet skal ske på baggrund af langsigtede og stabile mål for leveringskvaliteten. En videre analyse skulle fastsætte et samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt niveau for mål for leveringskvaliteten, konkrete kriterier, der måles på, og sanktionerne ved overskridelse heraf. I forbindelse med implementeringen af den eksisterende økonomiske regulering blev den daværende regulering af leveringskvalitet i hovedtræk fastholdt. I stedet skulle en fremadrettet model for leveringskvalitet undersøges nærmere i første reguleringsperiode (2018-2022). Dette sker med den udarbejdede analyse.

Analysen er nu tilgængelig på Energistyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Chefkonsulent Kasper Villum Hansen, tlf: +45 33 92 67 47, e-mail: krvh@ens.dk

Tags:

Effektivisering & Erhverv
Forsyning

Emner:

Virksomhed, generelt
Telekommunikation
Energispørgsmål
Naturressourcer
Drivhuseffekten
Internationale aftaler, samarbejde
Telefoni, mobiltelefoni
Klima

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Morten Christensen
Teamleder (+45) 3392 6858

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig på Mynewsdesk