Energistyrelsen offentliggør første fase af CCUS-puljens udbudsmateriale

3. maj 2022

Processen for udbuddet til Danmarks første støttepulje til fangst, transport og lagring af CO2 bliver nu sat i gang. Processen begynder med en prækvalifikationsfase, hvorefter potentielle bydere kan stille spørgsmål.

Energistyrelsen sætter nu gang i udbudsprocessen for første fase af CCUS-puljen, som bliver Danmarks første støttepulje til fangst, transport og lagring af CO2.

De første spadestik venter forude

Støttepuljen skal udmøntes i perioden 2024 til 2044 som en del af den anden halvdel af den samlede CCUS-strategi. Puljen skal støtte fangst og lagring af minimum 0,4 mio. tons CO2 per år fra 2025 (den første fase af puljeudmøntningen). Den anden fase designes senere. 

Med CCUS-puljen tages de første spadestik til fangst, transport og lagring af CO₂ i Danmark, der er afgørende for, at Danmark vil kunne opnå klimaneutralitet senest i 2050. 

Med offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet kickstartes udbudsprocessen for CCS, som i første omgang indeholder en prækvalifikationsfase, hvor Energistyrelsen identificerer de selskaber, som har tilstrækkelig finansiel og teknisk kapacitet til at deltage i udbuddet. Dernæst følger en tilbudsfase med forhandlinger til efteråret med de prækvalificerede tilbudsgivere.

Endelig frist for udbuddet forventes til november

Energistyrelsen har afholdt markedsdialog af to omgange. Markedsdialogerne har været nyttige i forhold til at udfærdige udbudsmaterialet.

Frist for ansøgning om prækvalifikation er 10. juni 2022, og potentielle bydere vil i perioden fra den 2. maj til 1. juni kunne stille skriftlige spørgsmål til Energistyrelsen om udbuddet. Den endelige tilbudsfrist for udbuddet forventes at være medio november. Tidsplan og proces er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

Udbudsbekendtgørelsen offentliggøres på EU’s elektroniske udbudsplatform, Tender Electronic Daily (TED), og offentliggøres også på Energistyrelsens hjemmeside. Materialet foreligger på engelsk.

Se udbudsbekendtgørelsen og det øvrige materiale her

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig