Energistyrelsen opdaterer forventningerne til gas- og olieproduktionen i de kommende år

31. august 2023
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Energistyrelsen offentliggør en ny ressourceopgørelse for olie- og gasressourcer i den danske undergrund. Samtidig offentliggør styrelsen nye prognoser for olie- og gasproduktionen. Den forventede produktion af olie og gas de næste fem år er opskrevet med henholdsvis fem og to procent i forhold til sidste års prognose. De forventede mængder olie og især salgsgas i 2023 er desuden højere end forventet i sidste års prognose. Ændringen skyldes primært modning og gennemførelse af nye projekter.

Hvert år offentliggør Energistyrelsen en ressourceopgørelse over olie- og gasressourcer i den danske undergrund. På baggrund af opgørelsen udarbejder styrelsen en prognose for olie- og gasproduktionen.

For 2023 forventer Energistyrelsen, at olieproduktionen bliver 3,4 millioner m3, svarende til ca. 58.000 tønder olie pr. dag. Det er en opskrivning på fire procent af produktionen i 2023. Olieproduktionens forventede forløb er i gennemsnit opskrevet med fem procent for perioden 2023 til 2027 i forhold til sidste års prognose. Det skyldes primært modning og gennemførelsen af nye projekter.

Energistyrelsen forventer for 2023, at produktionen af salgsgas bliver 0,9 milliard Nm3, svarende til ca. 16.000 tønder olieækvivalenter pr. dag. Det er en opskrivning på 14 procent i forhold til sidste års prognose. Skønnet for gasproduktionen er i perioden 2023-2027 i gennemsnit opskrevet med to procent på grund af modning og gennemførelsen af nye projekter.

Produktionen af olie topper i 2030, mens produktionen af gas topper i 2028

Den langsigtede prognose består af både et forventet forløb, der indeholder kendte ressourcer samt et muligt forløb, der desuden inkluderer et skøn for mulig produktion som følge af teknologisk udvikling og nye fund. Det forventede forløb består udelukkende af mulig produktion inden for eksisterende tilladelser.

I dette års langsigtede prognose topper det forventede forløb for olie med en årlig produktion på 5,8 millioner m3 i 2030 og falder derefter gradvist, mens det forventede forløb for gas topper med en årlig produktion på ca. 3,3 milliarder Nm3 i 2028 for herefter også at falde gradvist. Det forventede forløb for olie er opskrevet med godt tre procent, mens salgsgassen er opskrevet med knap tre procent i forhold til sidste års prognose.

Det bemærkes dog, at der fra 2020-prognosen og til 2023-prognosen er sket en reduktion af de forventede mængder med 5 pct. i det forventede forløb og med 22 pct. i det mulige forløb.

Læs Energistyrelsens ressourceopgørelse og prognose 

Energistyrelsen opjusterer olie- og gasressourcerne

Energistyrelsen offentliggør samtidig en ny ressourceopgørelse, der for perioden 2023 til 2050 samlet set opskrives med 0,6 mio. m3 for olie og opjusterer de samlede gasressourcer med 5 mia. Nm3 i forhold til sidste års opgørelse. Reserver og betingede ressourcer udgjorde således pr. 1. januar 2023 samlet 139 mio. m3 olie og 77 mia. Nm3 salgsgas.

Nedenfor ses grafer for olie- og gasprognoserne.

null

Figur: Produktion og langsigtet prognose for olie
null
Figur: Produktion og langsigtet prognose for salgsgas

Kontaktpersoner

Pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig