Rapporter om olie- og gasaktiviteter

”Danmarks olie- og gasproduktion” opsummerer hvert år det foregående års aktiviteter inden for olie- og gassektoren. 

Rapporten er en opgørelse over de danske reserver af olie og gas, produktionsprognoser samt en beskrivelse af kulbrinteproduktionens betydning for den danske økonomi.

Fra 2016 og frem er det kun afsnittet, der omhandler ressourcer og prognose, der er opdateret.

Seneste rapport

Ressourceopgørelse og prognose, august 2023

Hvis man har henvendelser til data bag prognosen bedes man henvende sig til Sven Hansen på svnhn@ens.dk.

Tidligere rapporter

Ressourceopgørelse og prognose

År  Rapport
2022 Ressourceopgørelse og prognose, august 2022
2021 Ressourceopgørelse og prognose, september 2021
2020 Ressourceopgørelse og prognose, september 2020
2018 Ressourceopgørelse og prognoser 2018
2017 Ressourceopgørelse og prognoser 2017
2016 Ressourcer og prognoser 2016
2015 Årsrapport 2015

 

Du kan finde de tidligere rapporter af ”Danmarks olie- og gasproduktion” nedenfor.

 År  PDF (dansk)  PDF (engelsk)
2014 Årsrapport 2014 Annual Report 2014
2013 Årsrapport 2013 Annual Report 2013
 2012 Årsrapport 2012 Annual Report 2012
2011 Årsrapport 2011 Annual Report 2011
2010 Årsrapport 2010 Annual Report 2010
2009 Årsrapport 2009 Annual Report 2009
2008 Årsrapport 2008 Annual report 2008
 2007 Årsrapport 2007 Annual Report 2007
 2006 Årsrapport 2006 Annual Report 2006
 2005 Årsrapport 2005 Annual Report 2005
 2004 Årsrapport 2004 Annual Report 2004
 2003 Årsrapport 2003 Annual Report 2003
 2002 Årsrapport 2002 Annual Report 2002
 2001 Årsrapport 2001 Annual Report 2001
 2000 Årsrapport 2000 Annual Report 2000
 1999 Årsrapport 1999 Annual Report 1999
 1998 Årsrapport 1998 Annual Report 1998
 1997 Årsrapport 1997 No annual report 1997
 1996    Årsrapport 1996 Annual Report 1996
 1995 Årsrapport 1995 Annual Report 1995
 1994 Årsrapport 1994 Annual Report 1994
 1993 Årsrapport 1993 (findes ikke)  Annual Report 1993
 1992 Årsrapport 1992 No Annual 1992
 1991 Årsrapport 1991 Annual Report 1991
 1990 Årsrapport 1990 Annual Report 1990
 1989 Årsrapport 1989 Annual Report 1989
 1988 Årsrapport 1988 Annual Report 1988
 1987 Årsrapport 1987 Annual Report 1987
 1986 Årsrapport 1986 No annual report 1986
 1985 Årsrapport 1985 No annual report 1985