Energistyrelsen sætter anden offentlighedsfase for Hesselø Havvindmøllepark i gang

5. februar 2024
Billede: Plan og forundersøgelsesområde for Hesselø Havvindmøllepark.
Billede: Plan og forundersøgelsesområde for Hesselø Havvindmøllepark.

Energistyrelsen igangsætter anden offentlighedsfase og åbner for kommentering af udkast til plan for Hesselø Havvindmøllepark og den tilhørende miljørapport. Der afholdes borgermøde i Gilleleje den 19. marts 2024 om høringsmaterialet.

Energistyrelsen inviterer borgere, virksomheder, myndigheder og andre med interesse i den kommende Hesselø Havvindmøllepark med tilhørende anlæg på land til at kommentere udkast til plan for Hesselø Havvindmøllepark og den dertilhørende miljørapport (tidligere kendt som SMV) og stille spørgsmål.

Høringen løber over en periode på cirka otte uger – fra mandag den 5. februar til fredag den 5. april 2024.

I forbindelse med høringen afholdes der borgermøde i Gilleleje, hvor miljørapportens resultater vil blive præsenteret. Borgermødet afholdes den 19. marts fra 16.00 - 19.00 i Kulturhavn Gilleleje, Peter Fjeldstrups vej 12, 3250 Gilleleje. Der vil være oplæg kl. 17.00. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til borgermødet.

Læs det relevante høringsmateriale samt information om, hvordan man deltager i høringen mv.

Den videre proces for havvindmølleparken

Efter høringen vil Energistyrelsen gennemgå høringssvarene og opdatere planen, hvis det er nødvendigt. Herefter udarbejder Energistyrelsen en sammenfattende redegørelse, der vil blive offentliggjort sammen med den endelige plan.

Parallelt med miljøvurdering af planen foretages der en miljøkonsekvensvurdering af landanlægget for Hesselø Havvindmøllepark. Energistyrelsen forventer, at en udstedelse af en § 25-tilladelse efter miljøvurderingsloven (såkaldt VVM-tilladelse) til landanlægget vil kunne foreligge medio 2024 for det landbaserede projekt, hvis VVM-tilladelsen kan tildeles.

Det endelige udbudsmateriale forventes offentliggjort i løbet af foråret 2024 med forventet endelig tilbudsfrist i februar 2025. Miljøkonsekvensvurderingen af det konkrete projekt (VVM) på havet forventes gennemført i perioden 2025-2027, når vinderen af udbuddet for Hesselø Havvindmøllepark er udpeget. Som led i miljøvurderingsprocessen for det konkrete projekt på havet forventes afholdt idéhøring i 2025 og 2. offentlig høring om miljøkonsekvensrapporten i 2027. Senere i 2027 forventer Energistyrelsen at kunne udstede etableringstilladelse (VVM-tilladelsen) til Hesselø Havvindmøllepark, hvis miljøvurderingsprocessen understøtter en tilladelse.

Fakta

  • Planen for Hesselø Havvindmøllepark består af opsætning af et antal havvindmøller svarende til 800 - 1.200 MW.
  • Møllerne placeres i Hesselø Bugt ca. 30 km fra Nordsjællands kyst, ca. 30 km fra Anholt, ca. 35 km fra Djursland og ca. 33 km fra den svenske vestkyst.
  • Der skal lægges søkabler til Gilbjerg Hoved i Nordsjælland. Ved Pårup etableres eventuelt en ny højspændingsstation. Herfra lægges nedgravede landkabler til højspændingsstationen Hovegaard nord for Ballerup. Denne station udbygges.
  • Hesselø Havvindmøllepark forventes at være i fuld drift senest ved udgangen af 2029.

Kontakt

Specialkonsulent, Randi Lucie Aliaga (rla@ens.dk), (+45) 33 92 78 35

Fuldmægtig, Anders Møller Jørgensen (anmj@ens.dk), (+45) 33 95 51 13

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig