Hesselø Havvindmøllepark

Hesselø Havvindmøllepark er den anden havvindmøllepark, som skal bygges som en del af Energiaftale 2018. I juni 2021 blev udbudsprocessen for Hesselø Havvindmøllepark dog sat på pause, efter Energinets forundersøgelser viste, at der var blød bund i store dele af området. Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne har med Klimaaftale om grøn strøm og varme af 25. juni 2022 besluttet at omplacere Hesselø Havvindmøllepark til et sydligere område. Den politiske aftale om den nye placering sker på baggrund af en ny finscreening, som Energistyrelsen har fået udarbejdet af COWI. Finscreeningen, som blev offentliggjort den 11. maj 2022, viser bl.a., at området syd for det oprindelige Hesselø-område er et godt alternativ, da havbunden vurderes at være bedre egnet til opstilling af parken.

Derfor pågår nu en ny miljøvurdering af planen for den marine del af Hesselø Havvindmøllepark. Energistyrelsen gennemfører i denne forbindelse en 5 ugers supplerende høring vedrørende miljøvurderingen af planen for Hesselø Havvindmøllepark i perioden 10. oktober til 14. november 2022. Du kan læse mere om høringen under Proces for miljøvurderinger og høringer nedenfor. Da en ny placering af Hesselø Havvindmøllepark forudsætter gennemførelse af nye forundersøgelser på havet mv., betyder det en forsinkelse af den samlede tidsplan.

Hesselø Havvindmøllepark skal ligge i Kattegat nord for Sjælland og bliver på mellem 800-1.200 MW. Der må leveres max 1.000 MW til elnettet via tilslutningspunktet i Hovegård, der ligger ca. 50 km. fra kysten. De 200 MW ekstra kapacitet kan opstilleren udnytte som såkaldt ”overplanting” til optimering af designet af park og kabler. Efter planen skal Hesselø Havvindmøllepark stå helt færdig senest den 31. december 2029. Oprindeligt var den planlagt til at stå færdig i slutningen af 2027.

Forundersøgelsestilladelse Hesselø

Resultater fra forundersøgelser (på engelsk)                       

Læs mere om Hesselø Havvindmøllepark:

 • Læs pressemeddelelse af 16. december 2022
  Energistyrelsen har givet Energinet tilladelse til at udføre forundersøgelser på havet for Hesselø Havvindmøllepark, Kattegat II Havvindmøllepark og Krigers Flak II Havvindmøllepark.
 • Følg udviklingen i Hesselø Havvindmøllepark (på engelsk)
  Siden findes kun på engelsk er rettet mod bydere. Siden har derfor en mere teknisk karakter.
 • Læs pressemeddelelsen af 27. juni 2022 
  Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne har med Klimaaftale om grøn strøm og varme af 25. juni 2022 besluttet, at Hesselø Havvindmøllepark flyttes til i et område syd for det oprindelige Hesselø-område. 
 • Læs pressemeddelelse af 26. marts 2021
  Regeringen og aftalekredsen bag klimaaftalen har 26. marts 2021 indgået aftale om statslig støtte til Hesselø Havvindmøllepark, der skal ligge i Kattegat nord for Sjælland.
 • Læs pressemeddelelse af 2. oktober 2020
  Energistyrelsen har givet Energinet tilladelse til at udføre forundersøgelser på havet for Hesselø Havvindmøllepark.
 • Læs pressemeddelelse af 2. juli 2020
  Energinet har modtaget pålæg om at igangsætte forundersøgelser vedrørende Hesselø Havvindmøllepark

Kontakt

Randi Lucie Aliaga
Specialkonsulent (+45) 3392 7835
Else Marie Jakobsen
Chefkonsulent (+45) 3395 5144