Energistyrelsen uddeler 45 mio. kr. til 69 nye ellastbiler

13. januar 2023
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Den 14. oktober 2022 udløb fristen for at søge om støtte til køb af nye brint- og ellastbiler. Energistyrelsen modtog 127 ansøgninger for et samlet beløb på 83,1 mio. kroner.

Energistyrelsen administrerer puljen til køb af nye brint- og ellastbiler, der har til formål at fremme omstillingen af den tunge vejgodstransport og dermed bidrage til Danmarks samlede grønne omstilling.

Der var afsat i alt 45 mio. kr. til puljen i 2022. Der er søgt for 83,1 mio. kr., og der er dermed ansøgt for ca. 38 mio. kr. mere, end der var afsat midler til i puljen.

Der er givet tilsagn om tilskud til køb af 69 nye ellastbiler med en totalvægt på 16 ton eller derover. Det samlede tilskudsbeløb udgør i alt 45 mio. kr. De nye ellastbiler skal primært bruges til at fragte dagligvarer og andet gods.

Energistyrelsen forventer, at de 69 nye ellastbiler vil medføre en samlet CO2-fortrængning på knap 4000 ton pr. år over en estimeret levetid for ellastbilerne på 14,5 år.

Læs mere om puljen her.

Kontakt

Fuldmægtig Daniel Hansen, dlhn@ens.dk, +45 33 95 09 36

Kontaktpersoner

Laura Andersen
Pressemedarbejder (+45) 3395 0906
Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede dokumenter

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig