Tilskud til køb af nye brint- og ellastbiler

Tilskud til køb af nye brint- og ellastbiler

Tilskud til køb af en ny brint- eller ellastbil kan søges af den, der skal registreres som ejer af lastbilen i Motorregistret. Dette kan f.eks. være en virksomhed, en vognmand eller et leasingselskab.

Om puljen

Med afsæt i energiaftalen fra 2018 og klimaaftale for energi og industri mv. fra 2020 indgik regeringen Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, enhedslisten, det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet den 25. juni 2021 aftale om udmøntning af en pulje til grøn transport. Aftalen er indgået med henblik på at understøtte den grønne omstilling af godstransportsektoren.

Med baggrund i aftalen om udmøntning af en pulje til grøn transport er der afsat 45 mio. kr. i 2022 til tilskud til køb af brint- eller ellastbiler. Tilskudspuljen udmøntes på baggrund af udbud, hvor ansøgere konkurrer inden for de tilgængelige midler og tildelingskriterier. Ansøgeren kan opnå tilsagn om tilskud til en del af meromkostningen ved køb af en brint- eller ellastbil sammenlignet med en tilsvarende diesellastbil. Tilskuddets størrelse fastsættes på baggrund af ansøgers virksomhedsstørrelse m.v.

Læs mere om puljens indhold, tildelingskriterierne samt de administrative forhold ved ansøgning om tilskud i Indkaldelse af ansøgninger.

Puljen åbner den 15. august 2022

Ansøgningsfristen er den 14. oktober 2022 kl. 12:00 

Der afholdes informationsmøde om puljen den 31. august 2022 kl. 13.00-14.00. Hent invitationen

Der skal indsendes en ansøgning per lastbil via ansøgningsportalen

Ansøgningsmateriale

Indkaldelse af ansøgninger

Vejledning til retsgrundlag

Fuldmagt

Bilag 1 - Erklæring om, at der ikke er eller vil modtages anden støtte til samme støtteberettigede omkostninger

Bilag 2 - Erklæring om tilbagebetaling af støtte

Bilag 3 - Erklæring om ikke kriseramt virksomhed

Bilag 4 - Erklæring om, at der ikke vil ske reeksportering af lastbilen inden for en periode på 4 år fra første indregistrering i Motorregisteret

Øvrige dokumenter

PowerPoint-præsentation til informationsmødet om tilskud til køb af nye brint- og ellastbiler den 31. august 2022

FAQ: For puljen til køb af nye brint- og ellastbiler

 

 

 

Mere om Transport