Energistyrelsen udgiver ny analyse om danske elforbrugeres omkostninger ved strømafbrud

7. marts 2023

På en vinterdag koster en times uvarslet strømafbrud i gennemsnit danske husholdninger og virksomheder 174 kr. pr. mistet kWh. Det estimerer Energistyrelsen i en ny undersøgelse af, hvordan de danske elforbrugere værdisætter et strømafbrud.

I Danmark er der i dag et højt niveau af elforsyningssikkerhed, hvor vi i gennemsnit har strøm i kontakten 99,996 % af tiden. Det betyder, at danske elforbrugere i dag i gennemsnit kun oplever cirka 20 minutters afbrud om året. Men hvordan værdisætter danske hussholdninger og virksomheder et strømafbrud?

Det har energistyrelsen undersøgt i den nye rapport Et dansk estimat for Value of Lost Load.

Undersøgelsen, som er foretaget blandt husholdninger og virksomheder fordelt på 5 forskellige sektorer, viser, at de danske elforbrugere i gennemsnit har omkostninger for 174 kr. pr. kWh. Resultatet tager udgangspunkt i et strømafbrudsscenarie, hvor afbruddet:

  • er uvarslet
  • sker på en hverdag i vinterhalvåret
  • varer 1 time.

Scenariet er valgt ud fra, at Energistyrelsens beregninger for forventet effektmangel i fremtiden viser, at det er i det tilfælde, det er mest sandsynligt at miste strømmen. Det er samtidigt det scenarie, hvor analysen viser, at det er dyrest at miste strømmen.

Cost-benefit analyser for elsystemet

Value of Lost Load (VoLL) kan overordnet set beskrives som et estimat af omkostningerne for samfundet ved strømafbrud i kr./kWh. Det kan eksempelvis være omkostninger ved tabt produktion af varer og ydelser for virksomheder, eller gener for husstande ved tabte muligheder for at foretage fritidsaktiviteter.

Det betyder, at VoLL kan sige noget om, hvor meget det er værd at forbedre elforsyningssikkerheden, eller omvendt hvor meget det koster at forringe den.

Om end der er stor usikkerhed forbundet med beregningen af estimatet, kan det bruges til at regne på den samfundsøkonomiske værdi af investeringer i elsystemet til gavn for elforsyningssikkerheden og dermed bidrage til at skabe bedre beslutningsgrundlag for tiltag, der ændrer på niveauet af elforsyningssikkerhed.

Om undersøgelsen

Estimatet er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, hvor forbrugerne blev spurgt til, hvor meget de vil betale for at undgå strømafbrud af forskellig længde og på forskellige tidspunkter af året, ugen og døgnet. Det høje niveau af elforsyningssikkerhed i Danmark bevirker, at analysen kan være behæftet med stor usikkerhed, idet forbrugerne sjældent oplever strømafbrud og derfor kan have svært ved at værdisætte et afbrud.

Når det er sagt, så indikerer estimatet, at de danske elforbrugere værdisætter et højt niveau af elforsyningssikkerhed højt, da estimater for andre europæiske lande i mange tilfælde er lidt lavere. Den høje elforsyningssikkerhed i Danmark kan være noget af forklaringen på de høje rapporterede omkostninger, eftersom elforbrugerne ikke nødvendigvis har foretaget egne foranstaltninger mod afbrud, selvom de kan opleve tab ved pludseligt svigt af elforsyningen. Derudover kan nogle virksomheder bevidst have valgt placeret sig i Danmark på grund af den høje elforsyningssikkerhed.

Læs den fulde rapport Et dansk estimat for Value of Lost Load

 

Kontakt om Energistyrelsens rapport

Mette Uhre Nielsen på mail: meun@ens.dk

Kontaktpersoner

Frederikke Rørvang Mikkelsen
Presse- og kommunikationsrådgiver (+45) 3395 5032

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig