Energistyrelsen udskyder ansøgningsfristen for ordning for fjernvarmevirksomheder

22. august 2023

Den såkaldte Etableringsstøtteordning har været åben for ansøgninger siden 1. juni. Da der har været usikkerhed omkring fristen for ordningen, udskyder Energistyrelsen nu fristen for ansøgninger til 30. september 2023.

Etableringsstøtten er en ordning, som giver fjernvarmevirksomheder mulighed for at få tilskud til at etablere en varmepumpe eller et solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion. Etableringsstøtten skal bidrage til at fortrænge fossile brændsler fra fjernvarmevirksomhedernes varmeproduktion.

I 2023 afholdes der én ansøgningsrunde til tilskudsordningen, hvor virksomheder i alt kan søge om tilsagn for ca. 24 millioner kroner. Der er opstået usikkerhed omkring fristen for den igangværende ansøgningsrunde. Energistyrelsen har af den grund, og af hensyn til de ansøgende værker, valgt at udskyde den oprindelige frist med én måned, så fristen nu er den 30. september 2023.

Der kan læses mere om Etableringsstøtteordningen på Energistyrelsens hjemmeside

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig