Energistyrelsen udsteder etableringstilladelse til Aflandshage Vindmøllepark

11. november 2022
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Energistyrelsen har den 11. november 2022 meddelt etableringstilladelse til Aflandshage Vindmøllepark.

Energistyrelsen har med tilladelsen givet HOFOR Vind A/S ret til at opføre elproduktionsanlægget Aflandshage Vindmøllepark. Projektet omfatter opstilling af op til 26 havvindmøller på en højde op til 220 meter. Havvindmøllerne placeret ca. otte kilometer ud for Stevns og ca. ti kilometer syd for Amager.

Stort høringsarbejde ligger bag afgørelsen

Energistyrelsen har truffet afgørelsen på baggrund af HOFOR Vinds ansøgning om etableringstilladelse fra den 20. juni 2022 og er meddelt i henhold til § 25 i lov om fremme af vedvarende energi. Det er muligt at klage over Energistyrelsens afgørelse, og en klagevejledning fremgår af afgørelsen, der er offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside.

Energistyrelsen og Hvidovre Kommune gennemførte både i perioden den 9. november 2021 – 20. februar 2022 og i perioden den 12. juli 2022 – 6. september 2022 offentlige høringer af miljøkonsekvensrapporten og supplerende faglige rapporter for Aflandshage Vindmøllepark. Energistyrelsen og Hvidovre Kommune har udarbejdet høringsnotater, hvor myndighederne har forholdt sig til de indkomne høringssvar fra begge høringer. Høringsnotaterne er offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside.

Fakta om projektet

Projektet omfatter opstillingen af 26 vindmøller på havet som placeres i Øresund ca. otte kilometer ud for Stevns og ca. ti kilomter syd for Amager. Det omfatter desuden etablering af det interne ledningsnet. Der vil blive installeret vindmøller på 9,5-11MW med en totalhøjde på op til 220 meter. Vindmølleparken vil få en samlet effekt på 247-286MW. Du kan læse mere om projektet på Energistyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Yderligere information kan findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk eller ved henvendelse til Energistyrelsen ved Søren Keller, ske@ens.dk, tlf: 3392 6690 eller Aino Rudebeck, ardb@ens.dk, tlf: 3395 0913.

Kontaktpersoner

Laura Andersen
Pressemedarbejder (+45) 3395 0906
Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede dokumenter

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig