Energistyrelsens nyeste teknologikatalog skal understøtte analyser om fremtidens grønne transport

26. maj 2023
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Energistyrelsen udgiver i dag for første gang et teknologikatalog om tung transport med fokus på lastbiler og busser. Det skal gøre det lettere at pege på de fremtidige muligheder for den tunge transport. Denne første udgave omhandler lastbiler og busser, der i fremtiden skal køre på alternativer til konventionel diesel. Kataloget indeholder derfor kapitler om henholdsvis diesel, el og brint. Senere vil andre transportmidler inden for skibsfart blive tilføjet.

Energistyrelsen udgiver løbende en række teknologikataloger. Katalogerne spiller en vigtig rolle for Energistyrelsens analytiske arbejde, men henvender sig også til aktører inden for tekniske felter.

Nu har Energistyrelsen netop udgivet et nyt katalog om tung vejtransport. Brugere af kataloget kan let danne sig overblik over forskellige teknologiske løsninger gennem et standardiseret format. Teknologikataloget for tung transport kigger på tekniske og økonomiske forhold for lastbiler og busser, der kører på diesel, el eller brint og indeholder desuden en række dataark. Kataloget og dataarkene danner grundlag for at kunne inddrage og sammenligne teknologierne i fremskrivninger og analyser. Energistyrelsen forventer, at kataloget løbende bliver udvidet med nye teknologier. I første omgang vil det være med teknologier inden for skibsfart i løbet af 2023.

Energistyrelsens teknologikatalog for tung vejtransport 

Rejsen væk fra de fossile brændsler
Kataloget skal understøtte analyser inden for tung vejtransport. Den tunge vejtransport står i dag over for en omstilling væk fra de fossile brændsler. Hvad der er i spil til at erstatte den konventionelle diselmotor, kan variere alt efter den service, et køretøj skal levere. Kataloget inddeler lastbiler i tre segmenter og busser i to for at beskrive det arbejde, som udføres og altså skal omstilles.

EA Energianalyse har udarbejdet en guideline forud for katalogets tilblivelse. Guidelinen strømliner hvert kapitel og stiller krav til, hvilke underkapitler som skal indgå, samt hvad de skal indeholde. Selve kataloget er herefter udarbejdet af Teknologisk Institut i dialog med Energistyrelsens Center for Systemanalyse og Innovation. Aktører fra branchen, styrelser og konsulenthuse har været med til at kvalitetssikre kataloget i de tilhørende høringsprocesser.

Teknologisk Institut har benyttet ’Grøn beregner’ som værktøj for at simulere de standardiserede kørsler som lastbiler og busser skal kunne levere. Resultaterne indeholder blandt andet fremskrivninger af energiforbrug, motorstørrelser, vægt, rækkevidder og opladningstider. Kataloget og dataarkene henvender sig til energiplanlæggere i myndigheder, kommuner og virksomheder, som har med omstillingen af tung vejtransport at gøre.

Fakta

  • Energistyrelsen vedligeholder og videreudvikler en serie af otte teknologikataloger, som kan findes på ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/teknologikataloger. Katalogerne omhandler både teknologibeskrivelser og -data.
  • Hovedformålet med teknologikatalogerne er at skabe et ensartet, alment accepteret og aktuelt grundlag for planlægningsarbejde, teknisk-økonomiske analyser, fremskrivninger og scenarieanalyser med videre.  
  • Teknologikatalogerne bliver til og opdateres løbende i en åben proces, hvor interessenter inddrages i forbindelse med ekstern kommentering af nye eller reviderede kapitler.

Kontaktpersoner

Laura Andersen
Pressemedarbejder (+45) 3395 0906
Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig