Teknologikataloger

Til brug for vurderinger af udviklingen på klima- og energiområdet er der blandt andet behov for at have kendskab til data for en række teknologier. Disse data er samlet i teknologikataloger, som offentliggøres løbende af Energistyrelsen og Energinet.dk. Data i teknologikatalogerne repræsenterer generelle værdier. Teknologikatalogets forudsætninger bør ikke lægges til grund for konkrete investeringsbeslutninger. I konkrete projekter kan der således være betydelige variationer fra de i teknologikataloget angivne værdier, hvorfor der her så vidt muligt bør foretages konkrete vurderinger af omkostninger m.v.

Data i teknologikatalogerne kan i nogle tilfælde anvendes i udformningen af de beregninger, der ligger til grund for den kommunale sagsbehandling af projektforslag i den kollektive varmeforsyning. (jf. projektbekendtgørelsens § 23 pkt. 9). Dette beskrives nærmere i Vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger på energiområdet. Find vejledningen på undersiden om Samfundsøkonomiske analysemetoder

Teknologikataloget omhandler eksisterende teknologier, teknologier under teknisk og økonomisk udvikling samt teknologier på eksperimentalstadiet, hovedvægt lægges dog på de to første kategorier.

Teknologikatalogerne bliver til og opdateres løbende i en åben proces, hvor interessenter inddrages i forbindelse med workshops og ekstern kommentering. Se hvilke teknologier, der aktuelt er i ekstern kommentering.
Ønsker du at få tilsendt materiale i forbindelse med eksterne kommenteringer så skriv en mail til rin@ens.dk skriv “teknologikatalog ekstern kommentering” i emnefeltet.  Er du interesseret i at vide, hvilke teknologier, der er ved at blive opdateret, kan du hente den nyeste oversigt.

Teknologierne er opdelt i følgende fire kategorier, undersider for disse med kataloger og dataark findes ved at følge linkene nedenfor:

Rikke Næraa
Specialkonsulent (+45) 3395 4328
Andreas Moltesen
AC-medarbejder (+45) 3392 7524