Teknologikataloger

Teknologikataloger

Til brug for vurderinger af udviklingen på klima- og energiområdet er der blandt andet behov for at have kendskab til data for en række teknologier. Disse data er samlet i teknologikataloger, som offentliggøres og opdateres løbende af Energistyrelsen. 

Data i teknologikatalogerne repræsenterer generelle repræsentative teknoøkonomiske værdier for teknologier. Teknologikatalogets forudsætninger bør ikke lægges til grund for endelige konkrete investeringsbeslutninger. I konkrete projekter kan der således være betydelige variationer fra de i teknologikataloget angivne data, hvorfor der her så vidt muligt bør foretages konkrete vurderinger af omkostninger m.v.

I projekter for kollektiv varmeforsyning skal teknologikatalogerne anvendes, hvis det ikke er muligt at fremskaffe og dokumentere mere konkrete eller sammenlignelige tilbud eller nøgletal fra lignende, aktuelle projekter. Dette beskrives nærmere i Vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger på energiområdet. Find vejledningen på undersiden om Samfundsøkonomiske analysemetoder.

Teknologikataloget omhandler eksisterende teknologier, teknologier under teknisk og økonomisk udvikling samt teknologier på eksperimentalstadiet. Hovedvægt lægges dog på de to første kategorier.

Det er muligt at sammenligne omkostninger på tværs af teknologier vha. Energistyrelsens model for beregning af elproduktionsomkostninger (LCoE). Find modellen på siden om analyse af elproduktionsomkostninger.

Teknologikatalogerne bliver til og opdateres løbende i en åben proces, hvor interessenter typisk inddrages i forbindelse med ekstern kommentering af nye eller reviderede kapitler. I særlige tilfælde afholdes der en workshop om et nyt kapitel og relevante interessenter inviteres til disse. 

Teknologikataloget er afhængigt af, at vi holder os forbundet til energisektoren og følger med i udviklingen på mange områder. Til dette bruger vi bl.a. vores dygtige og bredt sammensatte følgegruppe. Vi inviterer løbende til, at flere kan deltage i denne gruppe og hjælpe os med,at sikre, at Teknologikatalogets ressourcer fortsat prioriteres korrekt.

Ønsker du at få tilsendt materiale i forbindelse med eksterne kommenteringer eller har du en anden henvendelse, så skriv en mail til kontaktpersonen som indikeret nederst på siden. Der kan være forskellige kontakter ift. de enkelte teknologikataloger. 

Metodebeskrivelsen for udarbejdelse af teknologikataloger findes her:

Notat vedr. metode ved opdatering af Teknologikatalog

Otte kategorier af teknologikataloger

Teknologierne er opdelt i følgende otte kategorier, undersider for disse med kataloger og dataark findes ved at følge linkene nedenfor:

Kontakt

Christoph Wolter
Fuldmægtig (+45) 3392 7528