Teknologikataloger

Teknologikataloger

Til brug for vurderinger af udviklingen på klima- og energiområdet er der blandt andet behov for at have kendskab til data for en række teknologier. Disse data er samlet i teknologikataloger, som offentliggøres løbende af Energistyrelsen og Energinet. Data i teknologikatalogerne repræsenterer generelle værdier.

Teknologikatalogets forudsætninger bør ikke lægges til grund for konkrete investeringsbeslutninger. I konkrete projekter kan der således være betydelige variationer fra de i teknologikataloget angivne værdier, hvorfor der her så vidt muligt bør foretages konkrete vurderinger af omkostninger m.v.

Data i teknologikatalogerne kan i nogle tilfælde anvendes i udformningen af de beregninger, der ligger til grund for den kommunale sagsbehandling af projektforslag i den kollektive varmeforsyning. (jf. projektbekendtgørelsens § 23 pkt. 9). Dette beskrives nærmere i Vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger på energiområdet. Find vejledningen på undersiden om Samfundsøkonomiske analysemetoder.

Teknologikataloget omhandler eksisterende teknologier, teknologier under teknisk og økonomisk udvikling samt teknologier på eksperimentalstadiet, hovedvægt lægges dog på de to første kategorier.

Det er muligt, vha. Energistyrelsens model for beregning af elproduktionsomkostninger (LCoE), at sammenligne omkostninger på tværs af teknologier. Find modellen på siden om analyse af elproduktionsomkostninger.

Teknologikatalogerne bliver til og opdateres løbende i en åben proces, hvor interessenter inddrages i forbindelse med workshops og ekstern kommentering. Du har bl.a. mulighed for, at følge med i dette arbejde ved, at skrive dig op til vores nyhedsbrev. Dette udgives en gang i kvartalet og giver et indblik i nyligt udgivet materiale, samt overblik over afsluttede og planlagte fremtidige opdateringer i Teknologikatalogerne. Du kan finde nyhedsbrevet her:

Nyhedsbrev for teknologikatalog

Ønsker du at få tilsendt materiale i forbindelse med eksterne kommenteringer, så skriv en mail til teknologikatalog@ens.dk

Skriv gerne “teknologikatalog ekstern kommentering” i emnefeltet. Du kan også skrive til denne adresse, hvis du vil tilmelde dig til vores nyhedsbrev, som informerer løbende om teknologiopdateringerne i katalogerne.

Metodebeskrivelsen for udarbejdelse af teknologikataloger findes her: 

Notat vedr. metode ved opdatering af Teknologikatalog

Fem kategorier af teknologikataloger

Teknologierne er opdelt i følgende fem kategorier, undersider for disse med kataloger og dataark findes ved at følge linkene nedenfor:

Thøger Kiørboe
Specialkonsulent (+45) 3392 7591
Filip Gamborg
Fuldmægtig (+45) 3392 6711
Jacob Hjerrild Zeuthen
Chefkonsulent (+45) 5167 4304
Thomas Mandal Østergaard
Fuldmægtig (+45) 3392 6691
Christoph Wolter
Fuldmægtig (+45) 3392 7528