Energistyrelsens teknologikataloger har læsere i hele verden

11. april 2024
Grafik: Maria Lambert, Energistyrelsen
Grafik: Maria Lambert, Energistyrelsen

Energistyrelsens otte teknologikataloger indeholder unik viden, som ikke blot gavner den danske energisektor. De fleste læsere af katalogerne findes i udlandet.

Hvor søger man information, hvis man er i tvivl om, hvilken slags energianlæg det bedst kan betale sig at opføre? Rigtig mange fra energisektoren i ind- og udland klikker sig ind på Energistyrelsens hjemmeside for at finde analyser og beregninger i de otte teknologikataloger, som løbende opdateres i en åben proces, hvor interessenter inddrages.

”Meget få lande udarbejder, vedligeholder og deler så omfattende data, beregninger og analyser, som vi gør. Derfor bliver vores arbejde fulgt med stor interesse blandt folk i energibranchen fra det meste af verden. Teknologikatalogerne er nogle gedigne opslagsværker, som er med til at skabe et ensartet, aktuelt og gennemarbejdet grundlag for planlægningsarbejde, teknisk-økonomiske analyser, fremskrivninger og scenarieanalyser af energisystemer – og det er lige præcis hovedformålet med arbejdet,” siger Bo Risgaard Pedersen, kontorchef i Energistyrelsen.

Opdateret viden om tre forskellige elektrolyse-teknologier

Senest har Energistyrelsens teknologikatalog for fornybare brændstoffer fået opdateret kapitlet om elektrolyseanlæg. Kataloget indeholder beskrivelser af elektrolyse-teknologier samt udvalgte data om økonomi og teknologisk performance. Det opdaterede kapitel indeholder en detaljeret beskrivelse af tre elektrolyseteknologier og de omkringliggende systemelementer, der samlet set udgør et brintproducerende anlæg. 

Brugere af kataloget kan finde tal for blandt andet energiforbrug og omkostninger for de tre elektrolyseteknologier i forskellige anlægsstørrelser i de medhørende dataark. Kataloget og dataarkene danner således grundlag for at inddrage og sammenligne teknologierne i fremskrivninger og analyser.

Det opdaterede kapitel indeholder således blandt andet nuværende og fremskrevne værdier for energiforbrug, estimater for anlæggenes fysiske størrelse og økonomiske nøgletal.

Læs mere om de seneste ændringer og finde det nyeste teknologikatalog.

Kataloget og dataarkene henvender sig til analytikere i offentlige organisationer og private virksomheder, som arbejder med grøn brint og Power-to-X.

Fakta

  • Energistyrelsen vedligeholder og videreudvikler en serie af otte teknologi-kataloger, som kan findes på ens.dk/teknologikataloger. Katalogerne omhandler både teknologi-beskrivelser og -data.
  • Teknologi-katalogerne afspejler ikke kortsigtede udsving i omkostninger, men søger at afspejle en omkostningsudvikling, der repræsenterer en makroøkonomisk situation i en langsigtet ligevægt.
  • Teknologi-katalogerne bliver til og opdateres løbende i en åben proces, hvor interessenter inddrages i forbindelse med ekstern kommentering af nye eller reviderede kapitler.
  • Produktion af grøn brint fra elektrolyseanlæg forventes at blive central i erstatningen af fossilbaseret brint samt i produktionen af en række Power-to-X produkter såsom metanol, ammoniak og jet-fuel med henblik på brug i sektorer, der ikke kan dekarboniseres via direkte elektrificering.
  • Det opdaterede kapitel peger på højere investeringsomkostninger og lavere effektivitet i forhold til de tidligere forventninger, som fremgik af det første version af teknologikapitlet om elektrolyse.
  • I dag er blot ca. én GW elektrolyseanlæg etableret globalt set, men det forventes, at den installerede globale kapacitet vil vokse til mellem 100 og 400 GW i 2030 og til niveauet 3.000-6.000 GW i 2050 ifølge IRENA og IEA.

Kontaktpersoner

Energistyrelsens pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig