Teknologikatalog for fornybare brændstoffer

Kataloget er fra 2017 og er i marts 2018 udvidet med termisk forgasning og elektrolyse. Den seneste store opdatering af samme katalog var i september 2018, og inkluderer 11 avancerede konverteringsteknologier.

Læs mere her:

Teknologikatalog for fornybare brændstoffer - Opdateret april 2024

 Datablade for produktion af fornybare brændstoffer - Opdateret februar 2024

 

Læs mere om opdateringer af udvalgte teknologier i vores Technology Briefs her:

Tech Brief - Update of hydrogen production via electrolysis in the Technology Catalogue - Jan 24

Christoph Wolter
Specialkonsulent (+45) 3392 7528