Et nyt kapitel for Danmarks undergrund: Energistyrelsen åbner for ansøgninger til at undersøge muligheden for CO2-lagring i undergrunden

13. december 2023
Grafik: Energistyrelsen
Grafik: Energistyrelsen

Det er nu muligt at ansøge om tilladelse til at undersøge undergrunden med henblik på lagring af CO2 i undergrunden i fem afgrænsede områder på land. Ansøgningsfristen er 24. januar 2024.

I februar 2023 tildelte Energistyrelsen danmarkshistoriens første efterforskningstilladelser med henblik på CO2-lagring. Nu starter det næste kapitel i historien om lagring i den danske undergrund.

I dag åbner Energistyrelsen nemlig for ansøgninger om tilladelser til at undersøge undergrunden med henblik på lagring af CO2 i de udbudte områder omkring Gassum, Havnsø, Rødby, Stenlille og Thorning, der fremgår af vedlagte kort. Tilladelserne til at efterforske undergrunden bliver i første omgang givet i op til seks år med mulighed for forlængelse til ti år. Hvis området lever op til alle miljømæssige krav, og der konstateres en egnet lokalitet til lagring af CO2, har tilladelseshaver fortrinsret til at ansøge om en lagringstilladelse, som kan vare i op til 30 år.   

Energistyrelsen har i dag offentliggjort vilkårene for ansøgningerne. Der er ansøgningsfrist den 24. januar 2024.   

De fem områder er særligt velegnede

De fem udbudte områder har hver især geologiske strukturer i undergrunden, der af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er identificeret som potentielt velegnede til lagring af CO2.

Der er udført en strategisk miljøvurdering (SMV) af de udbudte områder. Miljøvurderingsrapporten og den sammenfattende redegørelse for SMV’en bliver offentliggjort sammen med udbudsmaterialet på Energistyrelsens hjemmeside her.

Udbuddet af de kystnære områder afventer havplanen

Den strategiske miljøvurdering omfatter foruden de udbudte områder også tre kystnære områder: ’Inez’, ’Lisa’ og ’Jammerbugt’. Imidlertid kan områderne ’Inez’ og ’Jammerbugt’ ikke udbydes før en høring af Danmarks nye havplan er gennemført. Af hensyn til konkurrencesituationen og administration af det kommende udbud, vil udbuddet af de tre områder blive gennemført samlet.

Energistyrelsen forventer, at områderne udbydes i første halvdel af 2024. Udbudsmaterialet for de kystnære områder forventes at ligne materialet for udbuddet af områder under landjorden med undtagelse af bestemmelser om forhold, der kun er relevante på land.

Fakta

  • Ifølge aftale om styrkede rammevilkår for CCS i Danmark af 20. september 2023 skal der åbnes et udbud af lagringstilladelser inden udgangen af 2023.
  • Tilladelser til efterforskning gives i første omgang i op til seks år med mulighed for forlængelse til ti år. Hvis der bliver konstateret en egnet lokalitet til CO2-lagring, har rettighedshaver fortrinsret til at ansøge om en lagringstilladelse, som kan vare i op til 30 år.
  • Der er gennemført en strategisk miljøvurdering af planen for udbuddet, så det sikres, at lagring foregår miljømæssigt forsvarligt.
  • Aktiviteter i efterforskningsfasen og de konkrete lagringsprojekter, boringer med videre er omfattet af miljøvurderingsloven og vil skulle undergå enten en miljø- og habitatscreening eller en fuld miljøvurdering (VVM).
  • Som fastsat i aftale om rammevilkårene for CO2-lagring af 21. juni 2022 vil staten gennem Nordsøfonden deltage med et ejerskab på 20 procent af alle efterforsknings- og lagringstilladelser.
  • Der er allerede tildelt tre tilladelser til efterforskning med henblik på CO2-lagring i den danske del af Nordsøen. For mere information, se her.

Kontakt

Kontorchef Henrik Sulsbrück, hesu@ens.dk
Specialkonsulent Jesper Brandrup, jbr@ens.dk, 33 92 72 98

Kontaktpersoner

Pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig