Gasprisen steg i andet halvår 2022

17. marts 2023
Billede: Colourbox.
Billede: Colourbox.

Den gennemsnitlige gaspris steg 39,8 pct. for erhvervskunder og 41,2 pct. for husholdningerne fra første halvår til andet halvår 2022. Det viser en ny, opdateret gasprisstatistik fra Energistyrelsen.

Den gennemsnitlige gaspris for erhvervene og husholdninger steg mere end gennemsnitlige gasspotprisen. Gasspotprisen steg 29,7 pct. svarende til 2,48 kr./Nm3 fra første halvår 2022 til andet halvår 2022. Erhvervsforbrugerne oplevede en stigning på gennemsnitligt 39,8 pct. svarende til 3,32 kr./Nm3, mens husholdningerne oplevede en stigning på gennemsnitligt 41,2 pct. eller 4,01 kr./Nm3.

Den pris, som erhverv og husholdninger betalte, var generelt højere end spotprisen for naturgas, dog har erhvervskunderne i forbrugsbånd I2 betalt mindre end spotprisen i perioden. Erhvervskunder i forbrugsbånd I2 betalte gennemsnitligt 0,12 kr./Nm3 mindre end spotprisen og de største erhvervskunder betalte 1,33 kr./Nm3 mere end spotprisen. For husholdninger er billedet, at de i gennemsnit betalte 2,8 kr./Nm3 mere end spotprisen.

Læs mere i notatet ”Gasprisstatistik andet halvår 2022”.

Billedtekst: Forbrugskategorierne I1-I5 og D1-D3 afspejler det årlige gasforbrug. Se det uddybende notat.

Fakta:

  • Omtrent 89 pct. af erhvervskunderne er små forbrugere med et årligt gasforbrug under 22.849 Nm3. Deres forbrug udgør ca. 12 pct. af det samlede forbrug hos erhvervskunderne.
  • Omkring 11 pct. af erhvervskunderne er mellemstore forbrugere med et årligt gasforbrug på 22.849 - 2.284.900 Nm3. Deres forbrug udgør ca. 43 pct. af det samlede forbrug.
  • De store erhvervskunder, i forbrugsbånd I4 og I5, udgør omkring 0,4 pct. af det samlede antal erhvervskunder, mens deres forbrug udgør ca. 45 pct. af erhvervskundernes samlede gasforbrug.

I gasprisopgørelsen for husholdninger bliver varmechecken ikke taget i betragtning. Gaspriserne for husholdninger er korrigeret i forhold til nogle af selskabernes indberetning pga. for høj acontoopkrævning. Korrektionen er behæftet med usikkerhed.

Kontakt:

Ali Zarnaghi, tlf: 33 92 68 40, e-mail: aaz@ens.dk

Supplerende links

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede dokumenter

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig