Priser på el og gas

Oversigts- og sammenligningsværktøj

Med værktøjerne kan du let generere figurer over priserne for både enkelte lande og prissammenligninger på tværs af EU-landene. Værktøjerne indeholder også standardfigurer, der sammenligner de danske priser med priserne i de lande, som Danmark har størst samhandel med. 

I regnearkene skelnes der mellem husholdningernes priser og erhvervslivets priser. Der skelnes endvidere mellem forskellige årlige forbrug, så der for eksempelvis virksomheder kan trækkes elpriser for små og store forbrugere. 

Priserne kan hentes i løbende eller faste priser og kan trækkes i forskellige valutaer samt for gas i forskellige enheder.

Hvert ark har to resultattabeller og en række baggrundsdataark, der ligger til grund for resultaterne. 

Tabellerne opdateres løbende.

Priser på el

Priser på gas