Priser på el og gas

El og gasprisstatistik andet halvår 2018

Energistyrelsen udarbejder hvert halvår en el- og gasprisstatistik, som er baseret på indberetninger fra handelsselskaberne i Danmark og dækker virksomhedernes elmarkedspriser excl. afgifter og distributionstariffer. For gas omfatter statistikken også husholdninger. På baggrund heraf beregnes gennemsnitspriser for forskellige forbrugsstørrelser. Disse udgør en del af indberetningen omkring el- og gaspriser til Eurostat. 

Læs notat om erhvervenes elpriser for andet halvår 2018

Læs notat om erhvervenes og husholdningernes gaspriser første halvår 2018 

Oversigts- og sammenligningsværktøj

Med værktøjerne kan du let generere figurer over priserne for både enkelte lande og prissammenligninger på tværs af EU-landene. Værktøjerne indeholder også standardfigurer, der sammenligner de danske priser med priserne i de lande, som Danmark har størst samhandel med. 

I regnearkene skelnes der mellem husholdningernes priser og erhvervslivets priser. Der skelnes endvidere mellem forskellige årlige forbrug, så der for eksempelvis virksomheder kan trækkes elpriser for små og store forbrugere. 

Priserne kan hentes i løbende eller faste priser og kan trækkes i forskellige valutaer samt for gas i forskellige enheder.

Hvert ark har to resultattabeller og en række baggrundsdataark, der ligger til grund for resultaterne. 

Tabellerne opdateres løbende.

Priser på el 2007-2017

Elpriser industri

Elpriser private forbrugere

Priser på gas 2007-2017

Gaspriser industri

Gaspriser private forbrugere