Havmølleprojektet Lillebælt Syd Vindmøllepark skal i offentlig høring

1. marts 2024
Illustration: Layout over projektområdet og korridoren for ilandføringskablerne. Energistyrelsen.
Illustration: Layout over projektområdet og korridoren for ilandføringskablerne. Energistyrelsen.

Energistyrelsen igangsætter frem til 26. april 2024 en offentlig høring af havvindmølleprojektet Lillebælt Syd Vindmøllepark.

Borgere, organisationer, myndigheder mv., har nu mulighed for i perioden 1. marts 2024 – 26. april 2024 at komme med bemærkninger til materialet til Lillebælt Syd Vindmøllepark, som Energistyrelsen sender i offentlig høring.

Energistyrelsen har den 7. februar 2024 godkendt miljøkonsekvensrapporten for projektet. Høringsmaterialet, som sendes i høring nu, består således af Bygherrens – Lillebælt Syd A/S’ - ansøgning om etableringstilladelse, den godkendte miljøkonsekvensrapport, et udkast til Energistyrelsens etableringstilladelse, §24-afgørelsen og høringsnotatet fra den forudgående myndighedshøring.

Se høringsmaterialet om Lillebælt Syd Vindmøllepark 

Bemærkninger sendes til Energistyrelsen

Energistyrelsen er myndighed for projektets aktiviteter på havet. Det er Energistyrelsen, der koordinerer miljøvurderingsprocessen.

Energistyrelsen opfordrer offentligheden og berørte myndigheder til at indsende bemærkninger til ansøgningen og det øvrige høringsmateriale. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 26. april 2024.

Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen per mail til: open-door@ens.dk  eller med almindelig post til:

Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

Alle høringssvar skal være mærket med ”Høringssvar til Lillebælt Syd Vindmøllepark” og med journalnummeret: 2019-351.

Baggrund

Energistyrelsen har den 7. februar 2024 godkendt forundersøgelsesrapporten for Lillebælt Syd Vindmøllepark. Med godkendelsen har Energistyrelsen vurderet, at forundersøgelsesrapporten (miljøkonsekvensrapporten) opfylder miljøvurderingslovens krav til indhold, og at det ikke på det foreliggende grundlag kan afvises at være relevant at udnytte energien i området.

Energistyrelsen tager først endelig stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet, når den offentlige høring af ansøgningen om etableringstilladelse på baggrund af den godkendte miljøkonsekvensrapporten er gennemført, inkl. høringssvar fra denne offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten.

Materiale

Der kan læses mere om projektet på Energistyrelsens hjemmeside.

Fakta om projektet

Projektet omfatter opstilling af 11 havvindmøller på monopæle og vil dække et område på 32 kvadratkilometer, som er placeret i Lillebælt mellem Als og Helnæs på Fyn, ca. 3 kilometer ud for Als. De enkelte møller vil have en højde på 256 meter, og projektet vil have en samlet kapacitet på 165 MW. Projektet tilsluttes ved Lavensby Strand transformerstation.

Se yderligere oplysninger om Lillebælt Syd Vindmøllepark på ens.dk

Kontakt

Yderligere information kan findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk, eller ved henvendelse til Energistyrelsen v/ Camilla Engelbrecht Wentzel, fuldmægtig i Energistyrelsen – (clawl@ens.dk), tlf. +45 3395 5170, eller Christine Schultz Yde Eriksen, fuldmægtig i Energistyrelsen – (chrn@ens.dk), tlf. +45 3395 1270.

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig