Havvindmølleparkerne Vesterhav Syd og Vesterhav Nord får tilladelse til elproduktion

12. juli 2023
Figur: Placeringen af Vesterhav Syd og Vesterhav Nord Havvindmølleparker
Figur: Placeringen af Vesterhav Syd og Vesterhav Nord Havvindmølleparker

Energistyrelsen har meddelt Vattenfall elproduktionstilladelse til havvindmølleparkerne Vesterhav Syd og Vesterhav Nord. Produktionen fra de to havmølleparker svarer til det årlige forbrug i 375.000 husstande.

Energistyrelsen har den 11. juli 2023 meddelt Vattenfall Vindkraft Vesterhav Syd P/S og Vattenfall Vindkraft Vesterhav Nord P/S tilladelse til at producere el fra havvindmølleparkerne Vesterhav Syd og Vesterhav Nord, som gives forinden et vindkraftanlæg sættes i drift. Elproduktionstilladelsen meddeles efter § 29 i lov om fremme af vedvarende energi.

De to elproduktionstilladelser gælder i 25 år at regne fra nettilslutningstidspunktet, som er det tidspunkt, hvor første kWh leveres til det kollektive elnet fra havmølleparkerne.

Vesterhav Syd og Vesterhav Nord havvindmølleparker får en kapacitet på henholdsvis 170MW og 180MW. Vesterhav Syd vil bestå af 20 8,4MW havvindmøller fra Siemens Gamesa, mens Vesterhav Nord vil bestå af 21 af samme slags havvindmøller. Parkerne vil tilsammen have en kapacitet på 350 MW og vil producere vedvarende energi svarende til 375.000 husstandes årlige forbrug.

De to parker er placeret ud fra den vestjyske kyst. Vesterhav Syds møller vil stå mellem 9-10 km ud for kysten ved Hvide Sande og Søndervig, mens Vesterhav Nords møller vil stå mellem 5,5 og 8,4km ud for kysten ved Harboøre.

Se elproduktionstilladelsen for Vesterhav Syd og for Vesterhav Nord og læs mere om de to havvindmølleparker på Energistyrelsens hjemmeside.

Fakta:

  • I Energiaftalen fra marts 2012 blev det besluttet, at der skulle opstilles 450 MW havvind som resultat af et statsligt udbud af kystnære havvindmøller. Størrelsen blev ved vækstaftalen i 2014 reduceret til 350 MW.
  • I november 2012 udpegede energiforligskredsen på baggrund af en screeningsrapport seks områder, hvor der skulle foretages forundersøgelser. Blandt de seks områder var Vesterhav Syd og Vesterhav Nord. Vattenfall Vindkraft A/S vandt i 2016 multisite-udbuddet med et bud på 47,5 øre/kWh for Vesterhav Syd og Vesterhav Nord.
  • Den 22. december 2022 blev der underskrevet koncessionsaftale for de to parker mellem Energistyrelsen og henholdsvis Vattenfall Vindkraft Vesterhav Syd P/S og Vattenfall Vindkraft Vesterhav Nord P/S.
  • Begge havvindmølleparker har været omfattet af værditabsordningen og køberetsordningen. I værditabsordningen er opstilleren af kystnære havvindmøller forpligtet til at betale for værditab, der overstiger én procent af beboelsesejendommes værdi. Køberetsordningen giver mulighed for at købe ejerandele i et vindmølleprojekt og dermed få del i et eventuelt overskud. Opstiller er forpligtet til at udbyde minimum 20 procent af projektet til lokale borgere.

Kontakt:

Kontorchef Mikkel Vinter Henriksen, tlf: +45 41 72 91 58, e-mail: mivh@ens.dk

Fuldmægtig Emil Bødker Pedersen, tlf: +45 33 95 51 05, e-mail: embdp@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig