Høring af Analyseforudsætninger til Energinet 2023

8. september 2023
Analyseforudsætninger 2023
Analyseforudsætninger 2023

Energistyrelsen sender ”Analyseforudsætninger til Energinet 2023” i høring med henblik på endelig offentliggørelse forventeligt den 13. oktober 2023. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 29. september 2023.

Energistyrelsen udarbejder årligt et sæt analyseforudsætninger til brug for Energinets planlægning af udviklingen i el- og gastransmissionsnettene. Analyseforudsætningerne koncentrerer sig om udviklingen i el- og gasforbrug samt i el- og fjernvarmeproduktionskapaciteter.

Analyseforudsætningerne til Energinet 2023 (AF23) indeholder et bud på et sandsynligt udviklingsforløb for det danske el- og gassystem frem mod 2050. Udviklingsforløbets retning muliggør opnåelse af de mellem- og langsigtede politiske målsætninger om 70 pct.-drivhusgasreduktion i 2030, et klimaneutralt Danmark i 2045 og udnyttelse af havvindspotentialet i Nordsøen.

Offentlig høring frem til den 29. september 2023

Energistyrelsen udsender en høringsudgave af Analyseforudsætninger til Energinet 2023 bestående af et sammenfatningsnotat, baggrundsnotater og dataark.

For at levere et bud på den fremadrettede udvikling i det danske el- og gassystem, er Energistyrelsen interesseret i at høre synspunkter fra energibranchen og andre interessenter til de antagelser om udviklingen, som beskrives i høringsudgaven til Analyseforudsætninger til Energinet 2023. Frist for at tilkendegive synspunkter er den 29. september 2023. Høringssvar skal sendes til af@ens.dk.

Læs høringsudgaven af AF23 i form af sammenfatningsnotat, baggrundsnotater og dataark.

Den endelige version af Analyseforudsætninger til Energinet 2023 offentliggøres forventeligt den 13. oktober 2023.

Energistyrelsen vil som vanligt udarbejde et høringsnotat, som organiserer høringssvarene efter emne og respondent og med Energistyrelsens kommentarer angivet efter hvert svar. Høringsnotatet offentliggøres sammen med den endelige version af AF23 på Energistyrelsens hjemmeside, hvor også høringssvarene kan findes i deres fulde længde.

De indkomne høringssvar vil desuden indgå i Energistyrelsens fremadrettede arbejde med løbende at forbedre kvaliteten af analyseforudsætningerne.

I forlængelse af udgivelsen af den endelige version vil Energistyrelsen ligeledes udgive et separat notat med de simulerede elpriser pba. forudsætningerne i AF23.

Høringsmøde den 25. september kl. 12:30-14:00.

Energistyrelsen inviterer til høringsmøde den 25. september kl. 12:30-14:00, hvor der er mulighed for at deltage både fysisk og virtuelt. Til mødet vil der indledningsvist være en præsentation af AF23, og efterfølgende vil der være mulighed for at stille opklarende spørgsmål. Der opfordres til fysisk fremmøde, hvis man ønsker at stille spørgsmål. Deltagelse er gratis og tilmelding sker ved at sende en mail til af@ens.dk med navn og organisation/tilhørsforhold, hvorefter der vil blive fremsendt mødested og link til virtuel deltagelse.

Kontakt af@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig