Høring: Miljøkonsekvensrapport for Frederikshavn Havvindmøllepark

25. maj 2022
Billede: Colourbox

Energistyrelsen og Frederikshavn Kommune igangsætter nu en høring for miljøkonsekvensrapport for Frederikshavn Havvindmøllepark. Høringen kommer til at køre over sommeren.

Energistyrelsen og Frederikshavn Kommune igangsætter nu en offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for Frederikshavn Havvindmøllepark i perioden 25. maj 2022 – 5. august 2022. Borgere, organisationer, myndigheder samt andre, der kan blive berørt af projektet, har nu mulighed for at komme med bemærkninger til etableringstilladelsen.

Bemærkninger sendes til Energistyrelsen

Energistyrelsen opfordrer offentligheden og berørte myndigheder til at indsende bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten og det øvrige høringsmateriale. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 5. august 2022.

Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen per mail til: open-door@ens.dk eller med almindelig post til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. Alle høringssvar skal være mærket med ”Høringssvar til Frederikshavn Havvindmøllepark” og med journalnummeret: 2019-82737.

Se miljøkonsekvensrapport og øvrigt høringsmateriale om Frederikshavn Havvindmøllepark

Informationsmøde om projektet 2. juni 2022

Der holdes et informationsmøde om projektet med deltagelse af Energistyrelsen, Frederikshavn Kommune og projektudvikleren European Energy. Mødet bliver afholdt i det Musiske Hus i Frederikshavn, torsdag d. 2. juni 2022 kl. 19:00.

Fakta

European Energy A/S ønsker at opstille fem havvindmøller på op til en højde på 256 meter med en samlet installeret effekt på op til 72 MW placeret i et område på havet ude for Frederikshavn syd for Hirsholmene. Mølleområdet ligger fire kilometer fra kysten ved Frederikshavn og 1,8 km fra kysten ved Hirsholmene. Havmølleparken forventes tilsluttet el-nettet ved den eksisterende 60 kV station ved Starbakke.

Materiale

Der kan læses mere om projektet på Energistyrelsens hjemmeside

Kontakt

Spørgsmål til etableringstilladelsen kan rettes til Energistyrelsen til Johnni Sørensen (jso@ens.dk) tlf. nr. 3392 4948, Celia Ardal (cap@ens.dk) tlf. nr. 3392 7556 eller Søren Keller (ske@ens.dk) tlf. nr. 3392 6690 samt per mail til open-door@ens.dk.

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig