Invitation til markedsdialog om Energiø Bornholm Havvindmøllepark og andre havvind udbud frem mod 2030

1. juli 2022
Illustration: Energistyrelsen.
Illustration: Energistyrelsen.

Den 30. august 2022 kl. 13-16 afholder Energistyrelsen og Energinet markedsdialog for potentielle bydere og branchen om de kommende havvindsudbud.

Det blev med klimaaftalen fra 22. juni 2020 besluttet, at Danmark skal opføre to energiøer, der skal sikre grøn forsyning til det danske og udenlandske elnet. Energiøerne i hhv. Nord- og Østersøen bygger videre på årtiers dansk ekspertise i udnyttelse og udbygning af havvindmølleparker. Der udestår politisk beslutning vedr. om den installerede kapacitet skal øges fra 2 GW til 3 GW, og at vindmøllerne kan placeres ind til 15 kilometers afstand til kysten. Landanlægget placeres cirka én kilometer syd for Nylars, Lodbæk og Aakirkeby.

Havvindmølleparken ved Energiø Bornholm, som skal stå færdig i 2030, bliver den første danske energiø. Der undersøges pt. mulighed for overplanting, der betyder, at den samlede kapacitet vil kunne stige op til 3.8 GW. Den mulige ekstra kapacitet i tilfælde af overplanting vil af koncessionshaveren på privat initiativ kunne anvendes til bl.a. Power-to-X (PtX).

Formål med markedsdialogen

Under markedsdialogen drøftes de væsentligste elementer og rammer for de kommende udbud med potentielle bydere og branchen. Markedet får derved mulighed for at få indflydelse på de kommende rammer for udbuddet af Energiø Bornholm Havvindmøllepark og de andre havvindmølleparker. Formålet er at optimere udbudsmaterialet for i sidste ende at opnå så gode bud som muligt.

Markedsdialogen vil som udgangspunkt have fokus på følgende emner:

  • Tidsplan for udbuddet og processen frem mod 2030
  • Miljøundersøgelser
  • Budzoner
  • Overvejelser omkring overplanting og PtX
  • Støttemodel
  • Projektet på land og nettilslutning

Markedsdialogens form

Energistyrelsen afholder markedsdialogen d. 30. august kl. 13-16 med mulighed for fysisk fremmøde i København på Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. Det vil også være muligt at deltage online. Der udsendes elektronisk materiale via EU's udbudsportal TED, og materialet kan findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk/energy-island-bornholm-procurement. Bemærk at der kan komme rettelser indtil 14 dage før afholdelse af dialogen. Efter afholdelse af informationsmødet kan interesserede bydere aftale fortrolige bilaterale møder med Energistyrelsen og Energinet i dagene den 1.-9. september 2022.

Deltagerne i markedsdialogen har mulighed for at indsende skriftlige besvarelser og bemærkninger indtil til Energistyrelsen den 12. september 2022. Besvarelser samles af Energistyrelsen og Energinet i en anonymiseret tilgængelig Q&A.

Tilmelding til markedsdialogen bedes sendes til energyislands-eob-owf@ens.dk senest 18. august 2022.

For potentielle bydere og branceorganisationer:

Læs yderligere information om Energiø Bornholm havvindmøllepark udbud 

På Energistyrelsens hjemmeside er det også muligt at tilmelde sig vores nyhedsbrev, så du modtager en mail, hver gang siden opdateres med vigtig information eller nye dokumenter.

Læs yderligere information om Danmarks energiøer.

Kontakt

Projektleder Henrik Gaardhøj Pedersen, hegp@ens.dk, telefon (+45) 3392 5036

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig