Invitation til markedsdialog om Thor Havvindmøllepark

5. september 2019

Energistyrelsen og Energinet afholder 25. november 2019 markedsdialog for potentielle bydere og investorer om udbuddet af den kommende Thor Havmøllepark. Samtidig offentliggøres nu information om resultatet af den tekniske dialog om forundersøgelserne, som blev afholdt i maj 2019.

Thor havvindmøllepark er den første af de tre havmølleparker på minimum 800 MW hver, der blev besluttet i Energiaftalen fra 2018, og som alle skal opføres inden 2030. Thor skal placeres i Nordsøen ud for Nissum Fjord minimum 20 km fra kysten.

Formål med markedsdialogen

Under markedsdialogen drøftes de væsentligste elementer i udbuddet med potentielle bydere og investorer, som får mulighed for at få indflydelse på de kommende rammer og udbudsbetingelser for udbuddet af Thor Havvindmøllepark. Formålet er at optimere udbuddet for i sidste ende at opnå så gode bud som muligt, så vi får mest vedvarende energi for pengene.

Markedsdialogen vil som udgangspunkt have fokus på følgende emner:

  • Tidsplan for udbuddet
  • Betingelser for prækvalifikation
  • Tildelingskriterier og finansielle betingelser
  • Bodsforpligtelser
  • Gennemførelse af miljøundersøgelser
  • Forhold omkring nettilslutning

Markedsdialogen finder sted den 25. november 2019 fra kl. 10.00 i Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V

Der er også mulighed for at afholde bilaterale møder af mere fortrolig karakter med Energistyrelsens dedikerede Thor team. De bilaterale møder kan arrangeres i dagene fra den 26-29. november og potentielle bydere opfordres til at rette henvendelse til Energistyrelsen ved Søren Dale Pedersen sdp@ens.dk for at træffe nærmere aftale.

Som optakt til markedsdialogen vil Energistyrelsen ultimo oktober 2019 offentliggøre dialogmateriale, som uddyber ovenstående emner og rejser en række centrale spørgsmål til drøftelse under markedsdialogen. Detaljeret program for markedsdialogen offentliggøres forventeligt ultimo september 2019.

Tilmelding til markedsdialogen og aftale om bilaterale møder foregår pr. e-mail til Søren Dale Pedersen sdp@ens.dk senest 11. november 2019.

Igangsættelse af supplerende forundersøgelser

Energistyrelsen og Energinet afholdte i maj 2019 en succesfuld teknisk markedsdialog om forundersøgelser for Thor med mulige bydere. Dialogen resulterede i ønsker til supplerende undersøgelser, som vil kunne medvirke til at sænke budprisen. Byderne efterspurgte navnlig mere viden om ON-SITE vind og OCEAN-målinger samt supplerende geotekniske undersøgelser, som nu vil indgå i programmet for forundersøgelserne:

Læs Energistyrelsens svar på spørgsmål og forslag i relation til supplerende forundersøgelser: “Thor, Site Investigations – Q&A from workshop 2019-05-13”.

Læs øvrigt materiale om den tekniske markedsdialog afholdt 13. maj 2019 om forundersøgelser her: (link)

Læs yderligere information om Thor udbuddet på www. ens.dk/thor


For yderligere information om udbuddet af Thor Havmøllepark:

Chefkonsulent, Jeppe Lundbæk, jel@ens.dk, telefon (+45) 3392 7553

Specialkonsulent, Søren Dale, sdp@ens.dk, telefon (+45) 3395 4323

Supplerende links

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede nyheder

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig