Invitation til teknisk dialog om blød havbund ved Hesselø Havvindmøllepark

8. oktober 2021
Illustration: Energistyrelsen

I den tekniske dialog inviterer Energistyrelsen og Energinet de potentielle bydere til at dykke ned i data for at bidrage med deres vurdering af, om Hesselø Havvindmøllepark fortsat er attraktiv at etablere inden for de nuværende politiske rammer.

Udbuddet af Hesselø Havvindmøllepark blev sat på pause før sommerferien, da Energinets foreløbige resultater af forundersøgelserne viste blød lerbund i de øverste mange meter af havbunden på sitet for Hesselø Havvindmøllepark, der skal ligge 30 km. nord for Sjælland i Kattegat. I pausen skulle data analyseres nærmere, og konsekvenserne af den bløde bund vurderes.

Energinets behandling af forundersøgelsernes data er nu så langt, at Energistyrelsen og Energinet inviterer de potentielle bydere til en teknisk dialog om, hvorvidt havbundsforholdene udfordrer realiseringen af Hesselø Havvindmøllepark inden for de nuværende politiske rammer, hvilket blandt andet omhandler støttemodellen, en kapacitet på 800-1.200 MW og tidshorisonten.

Konkret har Energistyrelsen netop offentliggjort rapport og data om de geofysiske forundersøgelser, som kan findes på www.ens.dk/hesselø. Dette følges op af udkastet til rapport og data om de geotekniske forundersøgelser, der forventes offentliggjort i slutningen af oktober.

Virtuel markedsdialog i fra ultimo oktober til ultimo november

Den tekniske dialog afvikles virtuelt fra ultimo oktober til ultimo november. 

Se den nærmere plan, og hvordan man deltager i dialogen i invitation til markedsaktørerne her (på engelsk).

På baggrund af markedets input og egne analyser vil Energistyrelsen vurdere, om Hesselø Havvindmøllepark kan udbydes med de nuværende besluttede rammer.

Hvis realiseringen af Hesselø Havvindmøllepark kræver en ny politisk beslutning om rammerne for parken, skal partierne bag Klimaaftale for energi og industri mv. fra 2020 samtidig tage stilling til, om Hesselø Havvindmøllepark fortsat er den foretrukne løsning, eller om park 2 fra Energiaftale 2018 skal etableres på en alternativ placering.

FAKTA:

  • Hesselø Havvindmøllepark er “park 2” fra Energiaftale 2018, hvor det blev besluttet at udbygge tre nye storskala havvindmølleparker på mindst 800 MW frem mod 2030, hvor Thor Havvindmøllepark er første park.
  • Med Klimaaftale for energi, industri, m.v. 2020 blev det besluttet at placere park 2 i Kattegat, 30 km. nord for Sjælland og ca. 20 km. fra øen Hesselø.
  • I klimaaftalen blev det også besluttet, at Hesselø Havvindmøllepark skulle udbydes og etableres efter en fremrykket tidsplan, hvorved Hesselø Havvindmøllepark skulle stå færdig i 2027, samtidig med Thor Havvindmøllepark.
  • Energinet gik i oktober 2020 i gang med forundersøgelserne på havet.
  • I juni 2021 blev udbudsprocessen for Hesselø Havvindmøllepark sat på pause, efter Energinets forundersøgelser viste, at der på sitet var blød bund i store dele af området, hvilket potentielt kan ændre ved forudsætningerne for parken.
  • Læs aftalen om støttemodellen for Hesselø Havvindmøllepark.

Kontakt:

Projektleder Therese Kofoed Jensen, tkj@ens.dk, 33926810

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede nyheder

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig