Kravene til energiafgrøder til biogas skærpes

1. juli 2021
Foto: Colourbox.

Energiafgrødegrænsen for biogasproduktion nedsættes til 8% fra sommeren 2022 og der indføres et bundfradrag på de første 65.000 tons. Baggrunden for begrænsningen er, at anvendelsen forringer biogassens samlede miljø- og klimaaftryk.

Fra sommeren 2022 bliver energiafgrødegrænsen for biogasproduktion sat ned til 8%, og der indføres et bundfradrag på de første 65.000 tons, hvor den nuværende grænse på 12% fortsat gælder.

Bundfradraget gælder for alle anlæg uanset kapaciteten. Desuden reduceres grænsen i de følgende fire indberetningsperioder i en indfasningsperiode frem mod 2025/26

Indberetningsperiode Bundfradrag Energiafgrødegrænse
2022/23 65.000 tons 8 %
2023/24 50.000 tons 6 %
2024/25 50.000 tons 4 %
2025/26 36.000 tons 4 %

Majs ikke længere støtteberettiget fra 2025/26

Ud over nedsættelse af grænsen er det også besluttet, at majs ikke længere vil være støtteberettiget fra 2025/26 og fremefter, og at energiafgrødegrænsen vil blive udvidet til at gælde for ikke-støttet biogas også. Endelig skal biogasanlæg, der er omfattet af kravene i VE-II-direktivet, have deres biomasseindberetning verificeret af en 3. part.

Der er samtidig sat et langsigtet mål om, at energiafgrøder skal udfases markant inden 2030, hvor regeringen i 2022 vil levere et oplæg om de tekniske og økonomiske muligheder for dette.

Energiafgrøder forringer biogassens miljø- og klimaaftryk

Energiafgrødegrænsen har eksisteret siden 2015 som en udløber af en tillægsbetænkning til energiaftalen i 2012. I perioden 2015-18 har grænsen været maks. 25% energiafgrøder, og i 2018-2021 har grænsen været maks. 12%. Den nuværende grænse er forlænget med ét år frem til sommeren 2022.

Baggrunden for begrænsningen af energiafgrødeforbruget til biogas er, at anvendelsen forringer biogassens samlede miljø- og klimaaftryk. Ifølge Energiafgrødeanalysen, foretaget af SDU og SEGES, kan udledningerne i værste fald være på niveau med fossil naturgas. I forbindelse med tillægsbetænkningen blev det også besluttet at evaluere muligheden for at nedsætte grænsen yderligere, hvor Energiafgrødeanalysen fandt, at det er muligt at erstatte energiafgrøder i vidt omfang med alternativer som f.eks. halm og organisk affald.

Beslutningen om nedsættelse af grænsen er truffet af forligskredsen bag energiaftalen 2012, og vil blive udmøntet i en bekendtgørelsesændring, der kommer i høring i efteråret 2021.

Læs om aftalen og om energiafgrøder til biogas.

Læs Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressemeddelelse: "Ny aftale sikrer grønnere energiproduktion".

Kontakt

Fuldmægtig Jonas Jürgens, fuldmægtig, jsju@ens.dk, 33 92 68 87

Fuldmægtig Marianne Tjørning, fuldmægtig, matj@ens.dk, 33 92 67 55

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede nyheder

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig